BLIR IKKE ETTERFORSKET VIDERE: FIFA opplyser fredag at de ikke åpner sak mot fotballagent Jim Solbakken. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / NTB scanpix
BLIR IKKE ETTERFORSKET VIDERE: FIFA opplyser fredag at de ikke åpner sak mot fotballagent Jim Solbakken. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / NTB scanpix

FIFA oppretter ikke sak mot Solbakken

NFF har samtidig besluttet ikke å forfølge saken.

BAKGRUNN: FIFA etterforsker Solbakken-overganger

FIFA bekrefter overfor TV 2 at fotballagent Jim Solbakken ikke vil bli etterforsket ytterligere av FIFA. 

«Etter å ha analysert saken har formannen i FIFAs disiplinærkomite kommet frem til, basert på dokumentasjonen og informasjonen FIFA nå har hatt tilgjengelig, at det ikke er noe grunnlag for å åpne disiplinærsak mot spilleragent Jim Solbakken», skriver FIFA i en e-post til TV 2.

NFF tar ikke saken videre
I en pressemelding skriver Norges Fotballforbund (NFF) at de har gått gjennom materialet FIFA har lagt frem. Ut fra det skriver NFF at saken «ikke vil forfølges av påtalenemnda».

– Flere overganger - som har vært omtalt i media i senere tid - er overganger hvor NFF på det aktuelle tidspunktet innhentet tilleggsinformasjon fra involverte parter. Vi vurderte det dithen på de aktuelle tidspunktene at det ikke var grunnlag for opprettelse av sak, og vi kan ikke se at det i senere tid har fremkommet vesentlig nye opplysninger i media eller gjennom informasjon innhentet fra andre parter i sakene som vi har gjennomgått på nytt - og som nå er foreldet. Vi må forholde oss til dokumentasjon, ikke påstander, når vi skal vurdere disse spørsmålene, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

– NFF vil justere egne regler i tråd med de forventede endringer i FIFAs agentreglement. Det er forståelig at det stilles spørsmål ved reglene slik de er i dag og at de kan virke uklare. NFF støtter revisjonen som FIFA nå gjør. Det er viktig med mest mulig åpenhet knyttet til forhold rundt spilleroverganger. Det er den beste måten å sikre at overganger skjer i henhold til regelverket, sier generalsekretær Kjetil Siem.

Som følge av gjentatte oppslag i media angående Solbakkens agentvirksomhet, ble det i starten av desember klart at både FIFA og NFF ville undersøke en rekke overganger der den omstridte fotballagenten har vært involvert.

Det er disse undersøkelsene som nå har bunnet ut i FIFAs avgjørelse om ikke å opprette sak mot Solbakken.

Jim Solbakkens advokat sier til TV 2 at de ikke er overrasket over konklusjonene fra FIFA og NFF:

– Dette er som forventet fra vår side. Det er fordi man har hatt en gjennomgang av disse sakene tidligere. Ved alle disse overgangene har NFF bedt om tilleggsinformasjon, vi har hatt en grundig dialog med dem og bidratt med all mulig informasjon, i trygghet om at man ikke har opptrådt i strid med regelverket. Sånn sett er det ikke overraskende at man da kommer til de konklusjonene man gjør i dag, sier Erik Flågan til TV 2.

– Hvorfor tror du NFF tok en ny runde?

– De vil vel være grundige og er vel blitt presset litt av media. Selv om sakene er foreldet, og sjekket tre ganger nå, har de likevel tatt en ny gjennomgang og ikke funnet nye opplysninger som endrer de gamle standpunktene.

Han sier at Solbakken har følt seg urettferdig behandlet av norske medier.

– Jeg tror min klient opplever mediene, særlig din arbeidsgiver, som lite kildekritisk og lite ubalansert i denne saken. Han håper at folk kan lese pressemeldingen fra fotballforbundet og ta innover seg de konklusjonene som er kommet der, sier Flågan.

Gustad: – Betyr ikke at det ikke har skjedd et overtramp
– Her har de da ikke realitetsbehandlet disse sakene. Det gjelder 14 overganger, så er det da ni saker. Syv av disse er da blitt konkludert med at de er foreldet. De har dermed ikke gått inn i disse sakene for å se om man har gått over grensen eller ikke. Så sånn sett blir man ikke klokere av dette, sier advokat Randi Gustad til TV 2. Og legger til: 

– Det er dermed ikke sagt at det ikke har skjedd et overtramp.

Solbakken har hele tiden hevdet at han aldri er dømt for noen ulovligheter, men i 2012 måtte han betale en bot til FIFA pålydende 10.000 sveitserfranc (65.000 norske kroner) for ulovlig oppførsel i forbindelse med Brede Hangelands overgang fra FC København til Fulham.

TV 2 har tidligere omtalt Mame Biram Dioufs overgang fra Molde til Manchester United. I NFFs pressemelding går det frem at saken er foreldet. I den aktuelle overgangen skal Solbakken ha mottatt en halv million kroner for å skaffe arbeidstillatelse til Diouf.

– Det er overfor nemnda opplyst at dette er de samme opplysninger og den samme dokumentasjon som ble behandlet av NFFs administrasjon i 2009. Etter det opplyste konkluderte NFF den gang med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken. Hensett til at det ikke skal være nye opplysninger i saken, har ikke nemnda grunnlag for å overprøve denne vurderingen, skriver NFF. 

Overgangene som ble undersøkt (kilde: NFF)

1. Håvard Nordtveits overgang fra Haugesund til Arsenal i 2007:
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

2. Veigar Pall Gunnarssons overgang fra Stabæk til Nancy i 2008:
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

3. Jo Inge Bergets overgang fra Lyn til Udinese i 2008:
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

4. Anders Lindegaards overgang fra Aalesund til Manchester United i 2010:
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

5. Even Hovlands overgang fra Sogndal til Molde i januar 2012:
Etter det opplyste er dette en overgang som faller inn under NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet foreldet etter NFFs regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

6. Jonathan Parrs overgang fra Aalesund til Crystal Palace 2011:
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

Det er i redegjørelsen/innstillingen videre vist til følgende overganger;

7. Tommy Høiland, Fredrik Gulbrandsen, Per Egil Flo og Mats Møller Dæhlis overganger fra henholdsvis Sandnes Ulf, Lillestrøm, Sogndal og Manchester United til Molde sommeren 2013.
Det legges til grunn at samtlige overganger med unntak av sistnevnte er underlagt NFFs

jurisdiksjon. Etter det opplyste har NFF tidligere konkludert med at det ikke var
grunnlag for å forfølge sakene ytterligere. Dette er saker som ikke har vært eller er til
behandling hos nemnda, og nemnda har således ingen forutsetninger for å vurdere disse.

8. Ole Gunnar Solkjærs signering for Cardiff, samt Mats Møller Dæhli og Jo Inge Bergets overganger til Cardiff i 2014.
Etter det opplyste er dette overganger som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste har FIFA konkludert med at saken ikke gir grunnlag for sanksjon.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

9. Mame Biram Dioufs overgang fra Molde til Manchester United i 2009.
Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon.

Etter det opplyste har FIFA konkludert med at saken ikke gir grunnlag for sanksjon.
Forholdet fremstår for øvrig som foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk.
Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.