Siv Jensen forklarte TV 2-uttalelse:
– Regjeringen skal følge grunnloven

Finansminister Siv Jensen måtte svare på hennes utsagn om at hun vil bryte menneskerettighetene i Krekar-saken, men understreket at det er forskjell på det hun sier som finansminister og som leder i Frp. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et intervju med TV 2 sist uke Siv Jensen svarte et klart «ja» på at hun er villig til å bryte menneskerettighetene i Krekar-saken:

– I 2009 sa du at du i ytterste konsekvens var villig til å sette menneskerettighetene side for å få mulla Krekar i forvaring. Er du fortsatt det?

– Ja, svarte Jensen kontant.

Måtte avklare uttalelsen

I dag måtte hun møte i Stortingets spørretime for å forklare hva hun mener. 

Audun Lysbakken (SV) spurte Jensen om hun ville stå fast ved sine oppsiktsvekkende uttalelser til TV 2. 

– Som finansminister kan jeg slå fast at regjeringen legger grunnloven, og norsk lov herunder menneskerettsloven,  til grunn for sitt arbeid, sa Siv Jensen i Stortinget. 

Men Lysbakken fulgte opp med at han likevel ville høre om hun støtter regjeringens politikk. 

Følger Frps politikk

Jensen svarte at hun stiller i Stortinget som finansminister, men at hun også er Fremskrittspartiets partileder, og svarer på saker som angår partiet. 

– Og lederen i Frp mener det Frp alltid har ment, vår politikk ligger fast. Og i denne saken er vi opptatt av to ting, at utdendelsesvedtaket skal effektueres så fort forholdene ligger til rette for det. Og inntil det er mulig må vi ha ordninger som trygger samfunnets interesser. 

Lysbakken sa at det ville være en stor fordel at regjerningen snakker med en stemme og at det er en stemme som sier at de ikke ønsker å sette lovene til side - i denne eller noen annen sak. 

Jensen gjentok det hun hadde sagt tidligere om at regjeringen følger grunnloven. 

– Jeg vil også si til Lysbakken at Frp har programfestet at vi er for menneskerettigheter. Men vi er også for å finne løsninger på de nye sikkerhetsutfordringene. Jeg håper også Lysbanken er for å finne løsninger på dette, sa Jensen i spørretimen. 

 

Vil ikke svare ja eller nei

Etter spørretimen møtte TV 2 finansministeren.

– Du mener fortsatt at det er riktig å bryte menneskerettighetene i denne saken?

– Fremskrittspartiets politikk ligger fast. 

– Dette var et ja/nei-spørsmål? 

– Det handler ikke om å bryte menneskerettighetene, det handler om å utfordre fortolkningene av dem. Bare den debatten vi har nå - knyttet til instruksen Justisdepartementet har utstedt - viser jo at det er rom for ulike tolkninger av hvor grensene går, sa Jensen til TV 2. 

– Det er viktig å finne ut hvilket handlingsrom vi har. Hun understreker at det aldri har vært aktuelt å sende noen til den sikre død. 

Jobber mot radikalisering

Hun gjentok det hun hadde sagt fra talerstolen, men utdyper hvilke sikkerhetsutfordringer vi nå står overfor. 

– Flere andre europeiske land har jobbet med liknende saker. Personer som er en trussel mot rikets sikkerhet, må ilegges begrensninger, og myndighetene må vite hvor de oppholder seg. Regjeringen har jobbet med flere virkemidler, blant annet handlingsplan mot radikalisering er et eksempel. 

 Jensen viser til at de nordiske justisministrene møttes denne uken og inngikk en samarbeidsavtale knyttet til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.