Meling: – Tre grunner til at Krekar ikke kan tvangsflyttes

Oslo tingrett starter behandlingen av Krekar-saken klokken ni tirsdag morgen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag tar Oslo tingrett stilling til om mulla Krekar kan tvangsflyttes til Kyrksæterøra.

Oslo politidistrikt vedtok at mulla Krekar skal tvangsflyttes til Kyrkseterøra i Hemne kommune. Han skulle egentlig transporteres til trønderkommunen søndag, men det ble utsatt. 

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, sendte en begjæring om å oppheve Oslo politidistrikts vedtak om tvangsflytting. Samtidig ba han retten om en utsettelse til et rettskraftig vedtak foreligger.

Det er begjæringen fra Meling Oslo tingrett skal behandle denne uken. Dersom mullaen blir sendt til Hemne kommune i Sør-Trøndelag, skal han bo på et asylmottak i kommunen.

Tre grunner

Krekars våpendrager mener det er minst tre grunner til at vedtaket om tvangsflytting må oppheves.

– For det første, så er det forvaltningsvedtak. Da skal det gis et forhåndsvarsel. 

Dette er ifølge Meling en saksbehandlingsfeil, da mulla Krekar ikke ble varslet før vedtaket ble fattet. 

– For det andre, så er det slik at beslutningen er truffet etter en instruks fra departementet, fra justisministeren. Vi mener at det er en instruks i en enkeltsak, som det ikke er adgang til.

– Dernest, så er ikke beslutningen nødvendig. Hvor mulla Krekar befinner seg har ingenting å si for verken om han er en trussel for rikets sikkerhet eller annet. Vedtaket er truffet ut fra andre formål, nemlig at Fremskrittspartiet ønsker å vise handlekraft.

Forsvareren forventer at retten tar stilling til om justisministerens nye instruks er lovlig.

– Finner retten at dette er utilbørlig innblanding, så skal retten si fra, mener Meling.

Høyesterett avgjorde i 2007 at 58-åringen skal utvises fra Norge, men Norge kan ikke returnere ham til Irak uten å bryte menneskerettighetene.

Enda vanskeligere med IS

Ekstremistorganisasjonen Den islamske stats (IS) fremmarsj det siste året har gjort det enda vanskeligere å få til en avtale som kan sikre Krekar en trygg retur til Irak.

Mullaen har i over ti år skapt overskrifter, og skaper fortsatt hodebry for myndighetene. Arne Strand, politisk kommentator i Dagsavisen, mener det blir en skandale for Fremskrittspartiet dersom Oslo tingrett bestemmer at mulla Krekar ikke skal tvangsflyttes til Trøndelag.

Lederen for justiskomiteen mener justisministeren har gitt opp etter kun ett forsøk på å få til en utleveringsavtale med Irak.

Fanesak for Frp

Å få mulla Krekar ut av Norge har vært en av Fremskrittspartiets største fanesaker. Partiet har ved flere anledninger lovet at han skulle sitte på første fly tilbake til Irak dersom de kom til makten.

Den tidligere geriljalederen ble søndag løslatt fra Kongsvinger fengsel, etter at dommen han ble idømt for å ha truet Erna Solberg og tre kurdere var ferdig sonet.

Forfatteren Mariwan Halabjaee er blant dem som har gruet seg til løslatelsen. Han og familien lever i konstant frykt for Krekar, som i 2008 utstedte en fatwa mot forfatteren.