Stortingskommisjon skal granske Scandinavian Star-brannen

Scandinavian Star-saken blir gjenstand for en parlamentarisk gransking. Det har et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bestemt.

Det er et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som har bestemt at ulykken skal granskes. 

Arbeiderpartiet signaliserte allerede i begynnelsen av januar at de ønsket å oppnevne en egen kommisjon for å granske fergebrannen. De ønsket ikke å vente til politiets etterforskning er ferdig.

Politiet gjenåpnet saken i juni i år etter at Riksadvokaten hadde gitt sitt samtykke. Etterforskningen vil i hovedsak dreie seg om å finne ut om Scandinavian Star ble satt i brann som del av et forsikringsbedrageri.

I slutten av november møtte Støttegruppa etter Scandinavian Star-ulykken justisminister Anders Anundsen (Frp) for å be om at det opprettes en parlamentarisk granskingskommisjon.

Slike kommisjoner kan oppnevnes av Stortinget for å få mer klarhet i noe som har skjedd, gjerne med formål om å avdekke feil og forsømmelser, klarlegge ansvar eller å få fram sannheten i en sak.

Saken utvides.

NTB 

Mer innhold fra TV 2