Staten kvitter seg med enorme skogsområder

Regjeringen er i gang med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samtidig reiser finansministeren til London for å kjøpe opp eiendommer der.

Jegere og fiskeinteresserte kaller regjeringens grep uforståelig og frykter dårligere kår for jakt og fiske når private overtar.

Mener staten er den beste eieren

Det er mye skog i Norge. Skogen og fjellet brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske. De statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, mener staten er den beste eieren.

– Når staten er grunneier har vi en garanti, vi har en rettighet til å utøve jakt og fiske, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Dette kan det bli en endring på. Regjeringen vil at private skal overta mye av statens skoger. Privateid er best, mener regjeringen. Landbruksminister Sylvi Listhaug viser til at 80 prosent av Norges land er eid av private.

– Hvis det var sånn at det var likhetstegn mellom privat eie og dårlige jakt- og fiskerettigheter, så ville vi aldri ha hatt et så rikt jakt-, fiske- og friluftsmiljø i Norge, sier statsråden til TV 2.

Selger hjemme, kjøper ute

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene». Dette er mer enn en million mål. Samtidig har Listhaug bedt Statskog om å utrede ytterligere utsalg av statens skoger. Statskog skal levere sin utredning innen 1. mars.

Mens regjeringen vil selge ut eiendommer i Norge, kjøper staten opp for enorme summer i utlandet. Og mer skal det bli.

ROPER VARSKO: Espen Farstad i NJFF. Foto: Magnus Nøkland/TV 2
ROPER VARSKO: Espen Farstad i NJFF. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Regjeringen legger opp til å øke de norske eiendomsinvesteringene i utlandet gjennom oljefondet til 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 74 milliarder kroner.

– Vi forstår ikke dette, sier Espen Farstad.

– Det er veldig forunderlig at vi kan vi ha et statlig eierskap så lenge eiendommene ligger i utlandet mens det som er av norsk eiendom skal selges unna som det er. Vi forstår ikke dette, gjentar han.

Lite skog på statens hender

NJFF har fått gjennomført en meningsmåling som viser at bare 9 prosent støtter privatiseringen av statens skoger. 74 prosent er imot.

Den norske stat er heller ingen stor skogeier sammenlignet med andre land. Staten eier 14 prosent av skogen i Norge, mindre enn i de fleste andre europeiske land.

I USA eier staten prosentvis dobbelt så mye som i Norge. Der eier staten 31 prosent av skogen, i Canada eier staten hele 92 prosent. I Sverige (27%), Finland (30%) og i Danmark (20%) eier staten også mer enn i Norge.

– Vi er ute å roper et varsko, hva er poenget? Hvorfor skal man selge ut norske skog, fjell og myrer? Dette er jo vårt felles eie, dette er vårt arvesølv. Og dette forvalter jo Statskog i dag på en ypperlig måte, sier Espen Farstad i NJFF.