Villig til å bryte menneske-
rettighetene for å fengsle Krekar

Siv Jensen holder fast ved at hun er villig til å gå langt for å holde Krekar inne. 

Siv Jensen har vært villig til å gå langt for å bli kvitt mulla Krekar.

– I 2009 sa du at du i ytterste konsekvens var villig til å sette menneskerettighetene side for å få mulla Krekar i forvaring. Er du fortsatt det?

– Ja! Svarer Jensen kontant.

– Og det er derfor jeg mener det er riktig at vi diskuterer og snur alle steiner for å se på mulighetene for et enda strengere regime for mennesker som kan utgjøre en potensiell fare.

Men om ni dager løslates mulla Krekar. Til tross for at Frp i 14 år har lovet å få han ut av landet - eller i forvaring.

– Våre standpunkter ligger fast. Det som er problematisk er at det bare er Fremskrittspartiet som har ønsket den strenge løsningen i forhold til dette.

Men dere har lovt dette selv om dere visste at dere ikke hadde flertall?

– Alle Fremskrittspartiets løfter er Fremskrittspartiets politikk. Det er det vi går til valg for å gjennomføre hvis vi får styrke og oppslutning til å gjøre det.

– Men du har aldri snakket noe om flertall når det har vært valgkamp?

– Jo, det jeg har sagt gang på gang på gang det er at jo større Fremskrittspartiet blir, jo større er muligheten for at vi får gjennomslag for vår politikk.

Det du lovte var å sette ham i forvaring?

Det har Fremskrittspartiet vært opptatt av, det har vi fremmet forslag om, det er blitt nedstemt av Stortinget.

Hvordan kan du gå til valg på noe du vet det ikke vil bli gjennomslag for i Stortinget?

– Det er sånn politikk er. Vi må jobbe om igjen og om igjen med de forslagene som vi på et tidspunkt har stått alene om, og som vi etter hvert klarer å få flertall for.

– Tror du velgerne ser det sånn i denne saken?

– Jeg tror velgerne forstår utmerket godt at alle politiske beslutninger som skal tas, krever et flertall.