Villig til å bryte menneske-
rettighetene for å fengsle Krekar

Siv Jensen holder fast ved at hun er villig til å gå langt for å holde Krekar inne. 

Siv Jensen har vært villig til å gå langt for å bli kvitt mulla Krekar. - I 2009 sa du at du i ytterste konsekvens var villig til å sette menneskerettighetene side for å få mulla Krekar i forvaring. Er du fortsatt det? - Ja! Svarer Jensen kontant. - Og det er derfor jeg mener det er riktig at vi diskuterer og snur alle steiner for å se på mulighetene for et enda strengere regime for menn

Mer innhold fra TV 2