Slik skal Kystvakta avdekke kriminalitet langs norskekysten

SORTLAND (TV 2): Kystvaktens tar nå i bruk nye verktøy som skal gjøre det lettere å avdekke lovbrudd og kriminalitet langs norskekysten.

Men noen enkle tastetrykk har mannskapet om bord på Kystvaktskipet Harstad nå full oversikt over fartøyene som befinner seg langs norskekysten.

På skjermen dukker flere fartøy i Barentshavet opp. Den ene fiskebåten er markert med en rød trekant.

Ny teknologi gjør det mye lettere for bemanningen på kystvaktskipene å peke ut fartøy som bør inspiseres. FOTO:  Andreas Dahlmo/TV 2
Ny teknologi gjør det mye lettere for bemanningen på kystvaktskipene å peke ut fartøy som bør inspiseres. FOTO:  Andreas Dahlmo/TV 2

– Den viser at fiskebåten er et risikofartøy, forklarer Bjørn Helge Småvollan, fiskeriinspektør om bord på «KV Harstad» til TV 2.

– Her kommer det informasjon om hvor lenge det er siden fartøyet ble inspisert sist, om den har hatt noen lovbrudd, eller hendelser som gjør at båten er ekstra interessant. Alt dette kommer opp på skjermbildet vårt i løpet av sekunder, forklarer Småvollan.

– Målrettet inspeksjon

Kontinuerlig oppdatering fra blant annet Fiskeridirektoratet, kystverket og kystvakten gjør at det blir lettere å avdekke lovbrudd og kriminalitet. Inspeksjonene vil bli mer målrettet og kystvaktskipene mer effektive.

– Tidligere gikk det mye tid med til å innhente informasjon fra flere kanaler. Disse måtte analysere før fiskeriinspeksjonene kunne gjennomføres. Det slipper man nå, sier Småvollan.

Beslutningsdata som mannskapet får gjør inspeksjonene av fartøy mer målrettet når man nå får opp historikken til fartøyene i et system.

– Det skal gi Kystvakta mye raskere tilgang til beslutningsinformasjon med en robust løsning, slik at systemene fungere også uten dekning ute på havet, sier Marianne Breivik, prosjektleder i Forsvarets logistikkavdeling, IKT-kapasiteter.

Enorme havområder

Håndhevelse av fiskeriregelverket i norsk territorialfarvann er hovedoppgaven til Kystvakten. I fjor ble det gjennomført 1600 inspeksjoner. Det ble avdekket 37 regelbrudd og det ble gitt 381 advarsler. Kystvaktsentralen har mottatt over 56.000 henvendelser i 2014, noe som er en økning på 10 prosent i forhold til året før.

Det nye overvåkningssystem vil gjøre Kystvakten enda mer effektivt.

Kvantesprang

– Dette er et kvantesprang for Kystvakten, det er ingen tvil om det. Vi sparer både tid og penger. Vi får brukt ressursene mer effektivt, sier Tore Gabrielsen, skipssjef på «KV Harstad».

– Nå kan verktøyet brukes til kystvaktvirksomhet, kystovervåkning og i forbindelse med fiskerisporing. I tillegg vil man kunne bruke informasjonene til søk og redning på sikt, forteller prosjektleder Marianne Breivik, FLO IKT-kapasiteter.

Nye «sjøbjørner»

Samtidig tar nå kystvakta i bruk større, raskere og mer robuste båter som skal få fiskeinspektørene hurtigere fram også kalt «sjøbjørner».

– Det er klart at dette er med på å løfte Kystvakten totalt sett, sier Gabrielsen.
Det er Forsvaret logistikkorganisasjon som selv som har utviklet og installert programmene.

– Vi har totalt brukt rundt to år på å utvikle hele programmet fra begynnelse til slutt. Det er unikt og at det er forsvaret selv som har utviklet det gjør det billigere enn om vi skulle ha brukt andre, forteller Marianne Breivik, prosjektleder FLO IKT-kapasiteter.

–Totalt har vi brukt 25 millioner kroner på å utvikle applikasjonen, sier Breivik.