Gonoré-utbrudd også i Rogaland

Ikke bare Sør-Trøndelag er rammet av kjønnssykdommen.

56 personer har fått påvist gonoré i Rogaland i 2014. Det er det høyeste tallet siden 1991. 

Ifølge overlege ved Stavanger Universitetssykehus, Sonali Rathour Hansen, er årsaken til økningen todelt. Det ene er at diagnostikken for å påvise gonoré er blitt bedre de siste par årene, men også mer reising får mye av skylden. 

– Selv om diagnostikken er bedre ser vi en reell utbruddsituasjon. Det vil si at vi ser en økning både blant yngre og eldre, men spesielt blant ungdommer. Tidligere har fordelingen vært jevn blant aldersgruppene, nå er to tredjedeler av kvinnene som rammes under 25 år, det samme gjelder halvparten av mennene.   

Overlege ved Stavanger Universitetssykehus, Sonali Rathour Hansen
Overlege ved Stavanger Universitetssykehus, Sonali Rathour Hansen

Menn tar med seg smitten

Det at så mange av tilfellene gjelder personer under 25 år er svært uvanlig, ifølge Hansen. 

– Vi ser at yngre under 25 oftere bytter seksualpartnere, og at det derfor spres lettere innad i ungdomsmiljøet.

Økt reiseaktivitet er ifølge Hansen en av hovedårsakene til utbruddet av gonoré. Det er i hovedsak menn som tar med seg sykdommen hjem til Norge. Land i Sørøst-Asia topper statistikken.

– De fleste menn som er smittet pådrar seg sykdommen i utlandet, mens 84 prosent av kvinnene får gonoré i Norge. Hele 60 prosent av kvinner som har gonoré er smittet av sin faste partner. 

I Sør-Trøndelag har 47 personer fått påvist smitten i 2014. De fleste smittede er i alderen 19-30 år, og de fleste tilfellene er registrert i Trondheim.

– Vi ser at folk plukker opp sykdommen i utlandet, hovedsaklig Sørøst-Asia og Sør-Amerika, og utbruddet rammer alle aldersgrupper. Vi reiser veldig mye i dag, også i Norge, og vi utelukker ikke en sammenheng mellom utbruddene, sier overlege for hudavdelingen på St. Olavs hospital, Marit Saunes.

Sykehuset har merket en pågang av personer som vil teste seg etter utbruddet i Trondheim ble kjent, og har forberedt seg på å ta imot flere. 

– Definitivt bekymringsverdig

Smittevernoverlegen i Trondheim jobber nå med smittesporing. Smittesporing vil si at alle som får påvist gonoré blir intervjuet, og at personer som står i fare for å ha blitt smittet blir kontaktet.

– Vi vet ikke bakgrunnen for dette utbruddet, men noe av økningen kan skyldes at det screenes for gonoré i alle prøver av clamydia på St. Olavs Hospital, sier smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik, til TV 2. 

Sagvik sier de foreløpig ikke vet så mye om bakgrunnen for utbruddet, men at det er snakk om flere enn én smittekilde. 

Leder av Studentersamfundet i Trondhjem, Per Fridtjof Larssen, mener det er grunn til bekymring, men har foreløpig ikke satt i gang tiltak.  

– Nå er det ganske stille i byen, og studentene har nettopp begynt igjen. Men vi bør jo definitivt gjøre noe. Jeg tror det handler om bevisstgjøring og at folk bør sjekke seg.

Det er overlege ved SUS, Sonali Rathour Hansen, enig i. 

– Det viktigste man kan gjøre er å beskytte seg mot seksuelle infeksjoner med kondom, og teste seg regelmessig, spesielt i forbindelse med partnerbytte.