Dette er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA):

  • En ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting de ikke klarer selv.
  • Den funksjonshemmede bestemmer selv hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider de ønsker hjelp. 
  • Det er funksjonshemmede med stort behov for bistand som gis denne retten. Med stort behov menes minst 32 timer per uke, eller minst 25 timer med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger. 
  • Funksjonshemmede som ikke tilfredsstiller timetallet, kan søke om BPA på lik linje som tidligere.
  • Kilde: www.nhf.no

Siden 1990 har Norges Handikapforbund jobbet for å gjøre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til en rettighet for landets handikappede.

Mer enn to tiår senere kan tusenvis av landets funksjonshemmede juble: Fra 1. januar 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, lovfestet rett til å få denne hjelpen.

– Dette betyr at jeg kan stå opp når jeg vil, gjøre hva jeg vil og besøke dem jeg vil. Jeg kan bestemme hvem jeg skal få hjelp fra, og når jeg skal få den hjelpa, sier Stine Slettås Machlar (23).

Laget dokumentar

Hun er en av flere handikappede som i årevis har en kjempet for rettighetsfestet BPA. I 2011 medvirket hun i dokumentarfilmen «Brevet til Jens» sammen med blant andre Mari Storstein (28). Den skildret forskjellene mellom jentenes hverdag, der Stine levde på en institusjon mens Mari hadde personlig assistent gjennom BPA-ordningen.

– Etter at TV 2 sendte dokumentarfilmen sa den daværende regjeringen at de skulle gjøre noe. De la fram forslag, men mer ble ikke gjort, sier Machlar.

Hørt av Erna

Fra nyttår innfører altså den blå-blå regjeringen en lovfestet rett, der tyngdepunktet flyttes over til brukeren. Den funksjonshemmede er selv arbeidsleder for sine assistenter, som ikke lenger vil være underlagt kommunale vaktplaner.

Dermed vil den handikappede oppleve en mye større frihet i hverdagen.

– Det er den funksjonshemmede selv som gjør alle intervjuer av assistentene, og som bestemmer når de skal jobbe og hva arbeidsoppgavene skal være, forklarer Machlar.

Selv fikk Stine innvilget BPA høsten 2011, da hun flyttet fra Orkanger til Oslo for å studere journalistikk. Nå jobber hun som freelancejournalist.

– Helt avgjørende

Lovendringen hylles av advokat Geir Lippestad (50), som i 2013 mistet sin funksjonshemmede datter Rebecca (17).

– BPA-ordningen var helt avgjørende for at vår Rebecca kunne bo hjemme, noe som jo er veldig viktig for barn og unge og deres familie, sier Lippestad.

Det er funksjonshemmede med et tjenestebehov på minst 25 timer i uken som nå har rett til brukerstyrt personlig assistanse. Det er kommunene som avgjør hvor stort behov den enkelte har.

– Vi er ikke helt i mål. Fortsatt er det bare de med veldig store behov som får denne retten, medgir Machlar.

Lippestad er enig.

– Det er fortsatt ting som kunne vært bedre for de funksjonshemmede, men dette er et viktig skritt i riktig retning, avslutter han.