Høie: Nytt sykehus skal ligge i Molde

Høyreveteran raser: – Det har vært en kafkaprosess og en heksejakt av Guds nåde!

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nye sykehuset på Nordvestlandet skal legges til Molde, har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bestemt.

IKKE SÅ BLID I DAG:  Dagfinn Ripnes, avbildet i 2007 mens han fremdeles var ordfører i Kristiansund. Foto: Kjell Herskedal/NTB scanpix.
IKKE SÅ BLID I DAG:  Dagfinn Ripnes, avbildet i 2007 mens han fremdeles var ordfører i Kristiansund. Foto: Kjell Herskedal/NTB scanpix.

Avgjørelsen falt i foretaksmøte fredag morgen. Dermed kom helseministeren fram til samme konklusjon som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

– Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år, og jeg har stor forståelse for at spørsmålet om tomtevalg engasjerer og vekker mange følelser i befolkningen. Jeg er glad for at vi nå får landet tomtevalget, slik at vi i dag har kommet et skritt nærmere målet om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig for å gi fylkets pasienter best mulig pasientbehandling i fremtiden, sier Bent Høie i en pressemelding.

Høyreveteran raser

Høyre-veteran og tidligere ordfører Dagfinn Ripnes raser over prosessen som førte til at sykehuset endte på Hjelset.

– Det har vært en kafkaprosess og en heksejakt av Guds nåde. Denne saken kommer vi til å prøve rettslig, så får alle disse tåkefyrstene som har vært involvert få forklare seg under ed, sier Ripnes til TV 2.

Høyremannen er skuffet over partikollega Høie, og mener sentrale myndigheter har blandet seg inn i prosessen på en kritikkverdig måte.

– Jeg er lamslått over at et parlamentarisk system kan ta stilling til en slik prosess som handler om 6 milliarder kroner og som får så store ringvirkninger i distriktet, selv etter å ha fått klare beskjeder om hva som har skjedd, sier Ripnes.

Styret i Helse Møre og Romsdal anbefalte onsdag at det nye sykehuset skal ligge på Opdøl ved Molde. Styret i Helse Midt-Norge kom til samme konklusjon torsdag.

– Alle rapporter som er levert har gitt et godt beslutningsgrunnlag. Jeg deler styret i Helse Midt-Norge sitt syn når det i sitt vedtak legger vekt på fordelene ved å lokalisere det nye sykehuset nær det største fagmiljøet. Styret har også vektlagt lokalisering som vil gi kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for alle innbyggere i opptaksområdet, sier Høie.

– Det er viktig at det planlegges for et godt poliklinisk tilbud i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Ålesund sjukehus skal fortsatt være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal, heter det videre i pressemeldingen fra Bent Høie.

Vurderer rettssak

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure og leder for regionrådet Nordmøre, sa til TV 2 i går at hun vurderer rettssak hvis Molde vinner striden.

– Vi vurderer rettslig prøving av eventuelt valg av Molde. Vi tviler på lovligheten i beslutningsprosessen, og særlig med tanke på habilitet og hvorvidt helseministeren har blandet seg i tomtevalg. Det verserer mange spekulasjoner, og det er grunn til å tro at det fra øverste hold er «bestilt» et bestemt resultat. Derfor har vi nå en lokal jurist i gang med å se på mulige lovbrudd i saken, sier hun til TV 2.

Høie skriver at han nå ønsker å komme videre i arbeidet mot et nytt sykehus.

– Nå som avgjørelsen er tatt, er det viktig å jobbe sammen for å få til et nytt og moderne sykehus til det beste for pasienten, sier Høie.

Partikolleger i strupen på Høie

Hans partikamerater i Høyres styre i Kristiansund gikk i går i strupen på Høie og mener at han ikke er habil til å ta en avgjørelse i saken.

– Vi håper, tror og forventer at han ikke tar en avgjørelse i sykehussaken i morgen. Det er ikke god Høyre-politikk å kjøre gjennom denne saken og vi mener at vi har lagt frem gode nok begrunnelser til Høie som taler for en utsettelse, sa Vidar Solli, Høyres ordførerkandidat i Kristiansund i valget 2015 til TV 2 torsdag.

Høie avviste lokalpartiets påstander om hans habilitet, og påpeker at han det ikke er aktuelt å utsette sykehusavgjørelsen.

– Jeg anser meg som habil i denne saken. Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år. Det er viktig for meg at vi får tatt en avgjørelse slik at vi får et nytt og moderne sykehus i denne regionen, sa Høie til TV 2 torsdag.

Undersøkes av Storinget

Onsdag måtte Høie svare for seg og sin habilitet i Stortinget, men Høie ønsket ikke å si om han har gitt uttrykk for sin mening til helseforetakene om hvor han syntes det nye sykehuset bør bygges. Han mener kontakten med ledelsen i helseforetakene er fortrolig informasjon.

– Jeg har begrunnet for Stortinget hvorfor jeg velger å ikke svare på om jeg har signalisert min mening ovenfor helseforetakene. Det er en fortrolig kontakt mellom meg og styrelederne i helseforetakene, det er helt vanlig i vanskelige saker og er en del av det å ha god eierstyring, sa Høie til TV 2 onsdag.

Et vesentlig spørsmål er om Høie ovenfor sykehusforetakene har gitt uttrykk for sin mening om hvor det nye sykehuset bør ligge, og slik kan ha brutt foretaksloven.

Krever forklaring

Leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), er ikke tilfreds med Høies svar til Stortinget, og har bedt om en skriftlig forklaring.

– Høie sier dette er fortrolig informasjon, men nettopp innholdet i dialogen med helseforetakene er viktig å få belyst for å se til at prosessen har gått riktig for seg. Det krever vi svar på, sa Kolberg til TV 2 onsdag.

Høie må svare på ti spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Les brevet og alle spørsmålene her.