SYKEHUSKRIGEN I MØRE OG ROMSDAL:

Partikamerater med sylskarp beskjed til Høie: – Utsett avgjørelsen!

Det lokale Høyre-styret i Kristiansund mener helseministeren er inhabil i sykehusstriden og mener at saken bør granskes før han fatter en beslutning. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den mangeårige striden mellom Molde og Kristiansund om hvor det nye regionale sykehuset skal ligge, nærmer seg slutten.

Onsdag møttes styret i Helse Møre og Romsdal, hvor flertallet stemte for å bygge det nye sykehuset i Opdøl utenfor MoldeTorsdag møttes det regionale helseforetaket i Midt-Norge, og de stemte for det samme.

Fredag er det helseminister Bent Høie (H) som slår klubben i bordet og bestemmer det endelige vedtaket. Men det har blitt stilt spørsmål ved om helseministeren har gjort seg opp en mening om saken på forhånd. 

– Det smerter oss

Hans partikamerater i Kristiansund går i strupen på Høie og mener at han ikke er habil til å ta en avgjørelse på nåværende tidspunkt. 

– Kristiansund Høyre mener at statsråden ikke kan fatte beslutning i saken når det i styremøte i Helse Møre og Romsdal fremkommer opplysninger om utidig press og innblanding i saksbehandlingen fra Helse Midt-Norge. Vi tar ikke stilling til anklagene, men ber innstendig om at disse blir gransket før beslutning i saken blir fattet, sier Vidar Solli, Høyres ordførerkandidat i Kristiansund i valget 2015.

De har skrevet en hilsen til helseministeren, som også har blitt sendt til statsminister Erna Solberg (H):

«Kjære Bent Høie,
Du uttalte på TV forleden at du helst hadde vært uten denne kritikken fra partimedlemmer. Det smerter oss oppriktig at denne saksbehandlingen fremdeles ikke er stanset, og at vi må gå videre med denne saken. Hele styret er gode Høyrefolk, men i en sak med slike enorme konsekvenser for vår region kan vi ikke akseptere at beslutningen fattes etter en slik udemokratisk prosess. Det er ikke Høyre verdig å delta i dette!»

Forventer en utsettelse

De mener også at det ikke har vært en tilstrekkelig utredning av saken og hvilke konsekvenser det kan få for oljeberedskapen, ulykkesberedskapen, samt arbeidsplasser. 

– Vi håper, tro og forventer at han ikke tar en begrunnelse i sykehussaken i morgen. Det er ikke god Høyre-politikk å kjøre gjennom denne saken og vi mener at vi har lagt frem gode nok begrunnelser til Høie som taler mot en utsettelse, sier Solli til TV 2. 

– Kommer til å ta beslutningen fredag

Høie avviser lokalpartiets påstander om hans habilitet, og påpeker at han det ikke er aktuelt å utsette sykehusavgjørelsen.

– Jeg anser meg som habil i denne saken. Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år. Det er viktig for meg at vi får tatt en avgjørelse slik at vi får et nytt og moderne sykehus i denne regionen, sier Høie til TV 2.

Fortrolig informasjon

Onsdag måtte han svare for seg i Stortinget, men Høie ønsket ikke å si om han har gitt uttrykk for sin mening til helseforetakene om hvor han syntes det nye sykehuset bør bygges. Han mener kontakten med ledelsen i helseforetakene er fortrolig informasjon.

– Jeg har begrunnet for Stortinget hvorfor jeg velger å ikke svare på om jeg har signalisert min mening ovenfor helseforetakene. Det er en fortrolig kontakt mellom meg og styrelederne i helseforetakene, det er helt vanlig i vanskelige saker og er en del av det å ha god eierstyring, sa Høie til TV 2 onsdag.

Et vesentlig spørsmål er om Høie ovenfor sykehusforetakene har gitt uttrykk for sin mening om hvor det nye sykehuset bør ligge, og slik kan ha brutt foretaksloven.

– Det at du ikke kan svare et tydelig nei på om du har lagt føringer, høres for mange ut som en innrømmelse?

– Det er også grunnen til at jeg har brukt Stortingets spørretime til å svare på hvorfor jeg ikke kan svare et enkelt ja eller nei, sier Høie.

Krever forklaring

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap) er ikke tilfreds med Høies svar til Stortinget, og vil be om en skriftlig forklaring.

– Høie sier dette er fortrolig informasjon, men nettopp innholdet i dialogen med helseforetakene er viktig å få belyst for å se til at prosessen har gått riktig for seg. Det krever vi svar på, sier Kolberg.