TAPTE:  Hanna Vesterager utenfor Borgarting lagmannsrett. Foto: Anja Lohne Holm, TV 2
TAPTE:  Hanna Vesterager utenfor Borgarting lagmannsrett. Foto: Anja Lohne Holm, TV 2

Hanna (53) ble frisk av «Stordalen-behandling» – dømt til å betale selv

Tidligere MS-pasient Hanna Vesterager (53) vurderer å anke etter at hun tapte kampen mot staten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg har ikke helt forstått det, sier tidligere MS-pasient, Hanna Vesterager (53) til TV 2.

I fjor fikk 53-åringen medhold i Oslo tingrett i at staten skal dekke kostnadene hun har hatt i forbindelse med stamcellebehandlingen hun fikk i Sverige.

Behandlingen Vesterager fikk i Sverige, er den samme som Gunhild Stordalen nå får i Utrecht. Behandlingen har vært standard i Sverige siden 2004. Vesterager har selv kjempet siden 2005 for å få transplantasjonen.

DAGEN MED CELLEGIFT: I 2011 fikk Hanna Vesterager autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Foto : Privat
DAGEN MED CELLEGIFT: I 2011 fikk Hanna Vesterager autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Foto : Privat

700.000 kroner

Utgiftene 53-åringen ønsket å få dekket beløper seg til rundt 700.000 kroner inkludert saksomkostninger. Da er innsamlede midler fra kolleger og venner trukket i fra.

Staten anket imidlertid tingrettsdommen, og i Borgarting lagmannsrett fikk staten medhold. Hanne Vesterager må dermed belage seg på å betale behandlingen hun fikk i Sverige selv. En behandling som har gjort at hun nå er tilbake i jobb.

– Jeg er helt frisk og har vært i hundre prosent jobb etter at jeg var ferdig med den første rehabiliteringen. Jeg har tatt ansvar for egen helse og behandling, men opplever å bli straffet av den norske stat, sier kvinnen til TV 2.

I dag tilbys dette behandlingstilbudet til norske pasienter med samme lidelse som Vesterager hadde. 

Behandlingseffekt irrelevant

Det var Vesteragers lege ved Oslo universitetssykehus som henviste til behandling i Sverige.

Men legens vurdering ble overprøvd av kontoret for utenlandsbehandling og av klagenemda for utenlandssaker.

OPPTRENING: Etter stamcelletransplantasjonen måtte Hannas immunsystem bygges opp på nytt, og hun har hatt mange timer hos fysioterapeut.
OPPTRENING: Etter stamcelletransplantasjonen måtte Hannas immunsystem bygges opp på nytt, og hun har hatt mange timer hos fysioterapeut.

– Etter nemdas vurdering faller dette tilfellet utenfor lovens ordning som gir rett til dekning av utgifter, og derfor kan man ikke gi det, sier direktør i klagenemdas sekretariat, Øyvind Bernatek.

– Men det at hun har hatt så god effekt og er frisk, har det ingen relevans?

– Nei, ikke for denne vurderingen. Det er ikke åpnet opp i lov eller forskrift for å ta slike hensyn, sier Bernatek.

Kan fremstå som «firkantet»

Borgarting lagmannsrett skriver i domsavsigelsen at de har forståelse for at Vesteragers situasjon er vanskelig og tung, men at reglene på det aktuelle området er strenge, også av hensyn til likebehandling av pasienter. «Reglene kan derfor fremstå som firkantede.» står det i dommen.

Vesterager slipper imidlertid å betale motparten, altså staten, sine saksomkostninger.
Retten legger til grunn at styrkeforholdet mellom partene er betydelig, og skriver i dommen at Vesterager hadde god grunn for å prøve saken for domstolene.

53-åringen vurderer nå å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Jeg er i tenkeboksen med min advokat, vi har betenkningstid på fire uker. Jeg tenker at det er ille hvis dommen blir rettskraftig, sier hun.

Prinsippiell sak

Advokat Ida Thue hos Regjeringsavdokaten, sier til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere dommen utover kommentaren hun i går ga til Dagens Medisin.

FØRSTE JUL ETTER TRANSPLANTASJON: I 2011  betalte Hanna Vesterager selv for autolog stamcelletransplantasjon i Sverige. I dag anser hun seg ikke lenger for å være MS-syk. Her sammen med samboeren gjennom 25 år, Børge Øgård. Foto: Privat
FØRSTE JUL ETTER TRANSPLANTASJON: I 2011  betalte Hanna Vesterager selv for autolog stamcelletransplantasjon i Sverige. I dag anser hun seg ikke lenger for å være MS-syk. Her sammen med samboeren gjennom 25 år, Børge Øgård. Foto: Privat

– Vi har ikke rettspraksis på utprøvende behandling, og dommen fra tingretten ble derfor prinsipiell og vanskelig ikke å anke. Hvis man først får en dom hvor det åpnes for å gi tilgang til utprøvende behandling i utlandet, vil trolig andre i lignende situasjoner også ønske å få dette dekket av staten, sier Thue til Dagens Medisin.