Disse tiltakene kan gi deg økonomisk støtte

12 energibesparende tiltak som kan gi deg penger fra Enova

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Energirådgiver


En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak, tilpasset din bolig. Du har nå rett til å få tilbake mellom 5 000 og 7 500 kr når du har gjennomført energirådgivning. Med en tiltaksplan fra en energirådgiver, har du et godt grunnlag for å kunne planlegge energismarte tiltak. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.

Luft-vann varmepumpe


En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har nå rett til å få tilbake mellom 10 000 og 20 000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.

Væske-vann varmepumpe


En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har nå rett til å få tilbake mellom 20 000 og 30 000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.

Avtrekksvarmepumpe


En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har nå rett til å få tilbake mellom 10 000 og 20 000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en avtrekksvarmepumpe med andre energitiltak i ordningen.

Fjerning av oljekjel og -tank


Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du nå rett til å få tilbake opp til 10 000 kr for fjerning av oljekjel og tank, i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden. Du kan også kombinere fjerning oljekjelen med andre energitiltak i ordningen.

Fjerning av oljekamin og -tank


Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du nå rett til å få tilbake penger for å fjerne kaminen og tanken. Du få tilbake opp til 5 000 kr hvis du kan bekrefte kjøp av en fornybar varmekilde. Du kan også kombinere fjerning kaninen med andre energitiltak i ordningen.

Biokjel


En biokjel bruker biobrensel som for eksempel pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer kjel for biobrensel til oppvarming av bolig og tappevann. Du har nå rett til å få tilbake opp til 10 000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Biokjel kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.

Bio-ovn med vannkappe


En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel som pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer en ovn med varmekappe til oppvarming av bolig og tappevann. Du har nå rett til å få tilbake opp til 10 000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Bio-ovn med vannkappe kan kombineres med utfasing av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.

Varmestyringssystem


Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Du har nå rett til å få tilbake opp til 4 000 kr, ved å investere i et varmestyringssystem, så lenge systemet kan styre minst tre soner i boligen din. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.

Solfanger


En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann, i motsetning til solceller som lager elektrisitet. Du har nå rett til å få tilbake fra 8000 kr når du investerer i dette tiltaket. Beløpet er avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.

Varmegjenvinning av gråvann


Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann, som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Du har nå rett til få tilbake opp til 2 500 kr, ved å investere i varmegjenvinning av gråvann. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.

El-produksjon


El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Du har nå rett til å få tilbake fra 10 000 kr når du investerer i et produksjonsanlegg, avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.