Sykehuskrigen mellom Molde og Kristiansund:

Molde vant første slag

ÅLESUND (TV 2): Anklager om alvorlige lovbrudd ble lagt frem da styret i Helse Møre og Romsdal skulle konkludere i den betente sykehussaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag møttes styret i Helse Møre og Romsdal på et hotell i Ålesund for å vedta hvor de mener det nye sykehuset i Helse Midt-Norge skal ligge. Dermed er den mangeårige krigen mellom Molde og Kristiansund ett skritt nærmere mot å heise det hvite flagget, fordi begge ønsker det nye sykehuset til sitt distrikt.

Debatten har blitt så opphetet at sikkerhetsvakter er hyret inn i forbindelse med onsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.

I dag vedtok de å gå inn for å plassere det nye fellessykehuset på Opdøl utenfor Molde. Konklusjonen ble tatt med fem mot fire stemmer.

Dermed blir er det etter all sannsynlighet Molde som går seirende ut av den betente og opphetede sykehusstriden mellom Romsdal og Nordmøre.

Torsdag møtes Helse Midt-Norge for å ta sin avgjørelse. Men det er til syvende og sist helseminister Bent Høie som skal ta avgjørelsen, og det skjer på fredag.

Alvorlige beskyldninger under møtet

Men under dagens styremøte ble diskusjonen mer alvorlig enn ventet. 

Styremedlem i Helse Møre og Romsdal, Harald Topphol og Charles Austnes, beskylder ledelsen i Helse Midt-Norge for utpressing og korrupsjon. De hevdet at det har forekommet alvorlig brudd på helseforetaksloven i forbindelse med sykehussaken.

Forrige uke gikk direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, på dagen da hun mente at Helse Midt-Norge blandet seg inn i hennes tre års lange arbeid med å utrede sykehussaken.

Det er i forbindelse med hennes avgang at de påståtte alvorlige bruddene på helseforetaksloven og muligens korrupsjon skal ha skjedd. 

Eidsvik skal ha signalisert at hun ønsket at sykehuset skulle legges til Kristiansund, noe Helse Midt-Norge, med direktør  var uenig i. 

– Eidsvik ble presset ut av direktørstolen

Ifølge Harald Topphol, ansattrepresentant fra Volda i Legeforeningen, ønsket Eidsvik å få på plass en sluttavtale før hun gikk av. Hun skal ha fått beskjed fra Helse Midt-Norge om at hun skulle vente med å gå av til over nyttår og gå av med en annen begrunnelse enn sykehussaken.

– Hun fikk tilbud om en sluttavtale dersom hun ville gå inn for Molde, stå i stillingen til over nyttår, og fabrikkere en annen innstilling enn den hun hadde, sier Topphol.

Han mener det var en kobling mellom saksbehandlingen av tomteplasseringen og omstendighetene rundt sluttpakken.

– Det er forsøk på utpressing, og hvis hun hadde gått med på det, korrupsjon, sa Topphol.

– Her har det foregått ulovligheter som gjør at vi ikke kan fatte konklusjon i dag, mente han.

Topphold får medhold i påstandene fra Charles Austnes, ansattrepresentant fra Sjukepleierforbundets.

Skrev et varslerbrev

TV 2 har fått innsyn i et varslerbrev hvor fagsjef i Helse Møre og Romsdal, Odd Veddeng, undertegner på at Eidsvik var utsatt for press. 

VARSLER:  Odd Veddeng forklarer hva som skjedde i et lukket møte mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.
VARSLER:  Odd Veddeng forklarer hva som skjedde i et lukket møte mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Veddeng var tilstede under møtet hvor Eidsvik skal ha blitt spikret fast av Helse Midt-Norge – et møte som det aldri ble skrevet et referat fra.

I brevet står det at Eidsvik la frem sin vurdering om at sykehuset burde bli bygget i Kristiansund, basert på optimale akuttfunksjoner. Videre blir det forklart at administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Daniel Haga, mente at det var uakseptabelt. 

Avviser påstandene

Stein Kinserdal, styreleder i Helse Møre og Romsdal, mener det er toppe påstander som ble presentert.  

– Det har ikke skjedd noen overstyring fra Helse Midt og avviser koblingen dere setter fram, sier Kinserdal.

Han avviser at plasseringen av det nye regionale sykehuset hadde noe med Eidsviks sluttavtale å gjøre. 

Det ble reist et ønske fra Helse Møre og Romsdal om å utsette styremøtet. Forslaget falt med tre mot seks stemmer. Dermed fortsetter behandlingen som planlagt.

Se videoklipp av beskyldningene her:

Høie forklarte sin uskyld for Stortinget

Helseminister Bent Høie ønsker ikke å svare på hvorvidt han har gitt uttrykk for sin mening til helseforetakene om hvor han syntes det nye sykehuset bør bygges.

– Jeg har begrunnet for Stortinget hvorfor jeg velger å ikke svare på om jeg har signalisert min mening ovenfor helseforetakene. Det er en fortrolig kontakt mellom meg og styrelederne i helseforetakene, det er helt vanlig i vanskelige saker og er en del av det å ha god eierstyring, sier Høie til TV 2. 

Et vesentlig spørsmål, er om Høie ovenfor sykehusforetakene har gitt uttrykk for sin mening om hvor det nye sykehuset bør ligge, og slik kan ha brutt foretaksloven. Han har forklart til Stortinget hvorfor han mener at han ikke har brutt loven, nettopp ved å ha hatt fortrolig kontakt. Kontrollkomiteen syntes ikke det er et godt nok svar, og har varslet at de vil sende et brev hvor Høie forklarer seg ytterligere

– Det at du ikke kan svare et tydelig nei på om du har lagt føringer, høres for mange ut som en innrømmelse?

– Det er også grunnen til at jeg har brukt Stortingets spørretime til å svare på hvorfor jeg ikke kan svare et enkelt ja eller nei, sier han og legger til:

– Det som er viktig er at jeg ikke skyver helseforetakene foran meg og tar et standpunkt og tar et politisk ansvar for det, og det skal jeg gjøre på fredag. Det er først når jeg kjenner konklusjonen til Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, at jeg kan gjøre min konklusjon. 

Erna ønsker fred

Erna Solberg ville ikke kommentere påstandene om korrupsjon under hennes halvårlige pressekonferanse i dag.

– Det er ingen grunn til at jeg skal kommentere dette nå. Det pågår et styremøte og det må få pågå i fred. 

Helseminister Bent Høie ønsker ikke å kommentere hvorvidt han har gitt uttrykk for sin mening til helseforetakene, men at det er fortrolig informasjon mellom dem.