I RETTEN: Her er Viggo Kristian i rette, under en tidligere runde i retten. Foto: TV 2
I RETTEN: Her er Viggo Kristian i rette, under en tidligere runde i retten. Foto: TV 2

Viggo Kristiansens sak avvist igjen

Gjenopptakelseskommisjonen avviser for fjerde gang å ta opp saken til Baneheia-dømte Viggo Kristiansen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Begjæringen bærer mer preg av å være et uttrykk for at domfelte er uenig i kommisjonens tidligere avgjørelser enn å være en reell ny begjæring, skriver Gjenopptakelseskommisjonen på sine nettsider. Saken ble omtalt av Fædrelandsvennen tirsdag.

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Viggo Kristiansen ble i 2002 ble dømt i Agder lagmannsrett til 21 års forvaring for voldtekt og drap. Medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til fengsel i 19 år. 

Fjerde begjæring

Viggo Kristiansen hevder han er uskyldig dømt. Tre ganger tidligere har han begjært saken gjenopptatt. De tre tidligere begjæringene ble avgjort av kommisjonen 17. juni 2010, 24. september 2010 og 11. desember 2013.

Ved enstemmige avgjørelser fra kommisjonen ble disse tre begjæringene ikke tatt til følge. Avgjørelsene fra 17. juni 2010 og 11. desember 2013 ble påklaget av Kristiansen, men klagene ble ikke tatt til følge av kommisjonen.

Hevder nye omstendigheter

I begjæringen 31. mars 2014 anførte Kristiansen at det ble begått straffbare handlinger fra politiets side under etterforskingen og at det forelå nye omstendigheter og bevis med hensyn til blant annet DNA-beviset, mobiltelefonbeviset og gjerningsmannsprofilen.

Han anførte videre et det forelå nye opplysninger knyttet til den meddømtes forklaringer og med hensyn til fastsettelsen av gjerningstidspunktet. Det ble også stilt spørsmål ved habiliteten til et av lagrettemedlemmene som var med og avgjorde skyldspørsmålet i lagmannsretten.

– Gjentakelse av tidligere anførsler

– Etter kommisjonslederens vurdering er anførslene i begjæringen hovedsakelig gjentakelser av tidligere anførsler som kommisjonen allerede har tatt stilling til ved sin behandling av de tidligere begjæringene, heter det i kommisjonens avgjørelse. Kommisjonens leder Helen Sæter ser intet grunnlag for en annen vurdering av forholdene Kristiansen tar opp, og begjæringen forkastes.

– Det kan ikke ses at det i begjæringen eller i saken for øvrig foreligger forhold som tilsier at vilkårene for gjenåpning er til stede, uttaler kommisjonen.