Molde betalte Solbakken en halv million for å påvirke at Diouf fikk arbeidstillatelse i England

– Når arbeidstillatelsen er innvilget, skal Molde betale 500.000 kroner til Jim Solbakken.

BAKGRUNN: Jim Solbakken betalte reise for Senegal-sjef Bergen (TV 2): Like før jul kunne TV 2 avsløre en e-postkorrespondanse som viser hvordan Jim Solbakken utgiftsførte Norge-reisen til Senegal-trener Kandiji Aliju i sitt regnskap.