MINK I FANGENSKAP: Illustrasjonsbilde fra pelsdyrfarm. Fôret lages fra råvarer som normalt ikke har annen bruksverdi. Den moste maten består i hovedsak av høne, korn og fisk. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix
MINK I FANGENSKAP: Illustrasjonsbilde fra pelsdyrfarm. Fôret lages fra råvarer som normalt ikke har annen bruksverdi. Den moste maten består i hovedsak av høne, korn og fisk. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Regjeringsutvalg vil beholde pelsdyrnæringen 

Et flertall i regjeringens pelsdyrutvalg vil beholde pelsdyrnæringen i Norge, mens tre av ni ønsker avvikling. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
<p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">På oppdrag for den rødgrønne regjeringen har pelsdyrutvalget vurdert etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og drøftet de to hovedalternativene for pelsdyrnæringens fremtid i Norge: Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling.</span></p> <p class="active drop-bottom">Den sittende regjeringen har bedt utvalget om å anbefale ett av alternativene. Mandag formiddag leverte pelsdyrutvalget sin rapport til&nbsp;landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).</p> <h2 class="active drop-bottom">Fem mot tre</h2> <p class="active drop-bottom">I rapporten ønsker et flertall på fem medlemmer å beholde næringen og mener dyrenes velferd vil bli ivaretatt hvis regelverket, slik det er i dag, etterleves.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">Et mindretall på tre medlemmer ønsker avvikling og mener pelsdyrene ikke har det godt nok i små nettingbur.</p> <p class="active drop-bottom">Ett medlem har ikke gitt sin anbefaling, verken for eller imot.</p> <h2 class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">– Alle i utvalget er opptatt av dyrevelferd</span></h2> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">Utvalgets leder,&nbsp;Anne Karin Hamre, beskriver arbeidet de har foretatt seg det siste året som omfattende. Tilslutt ble det fem mot tre mandater, i favør om å beholde pelsindustrien.&nbsp;</span></p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">– Flertallet går inn for bærekraftig utvikling. Flertallet mener det er kommet på plass et strengt regelverk, men det er fremdeles utfordringer både med å holde seg til regelverket, få gode tilsyn. Så flertallet går inn for bærekraftig utvikling med alle tiltak som er skissert for å bedre velferd i pelsdyrhold, sier Hamre til TV 2 og fortsetter:</span></p> <p class="active drop-top"><span style="line-height: 1.5;">– Mindretallet går inn for styrt avvikling. De mener dagens bursystem med små nettingbur med begrenset plass for å bevege seg, ikke er god nok. De mener det ikke realistisk innen rimelig tid, å forske frem alternative oppholdsenheter for pelsdyrene som bedre ivaretar dyrets velferd og naturlig atferd.</span></p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;"><em>– Er ikke det et sterkt argument for en styrt avvikling av næringen?</em></span></p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">– Jo. Her er det ulike vurderinger i utvalget, der flertallet har større tro på at det er realistisk enn mindretallet, sier hun og påpeker at utvalget står samlet bak innholdet i rapporten ellers.</span></p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;"><em>– Hva har du å si til alle de som er kritisk til at dyr må lide for menneskers forfengelighet?</em><br></span></p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">– Det er veldig viktig å kjempe for god dyrevelferd. Det er alle i utvalget opptatt av. Det er ulike vurderinger av i hvilken stor grad regelverket for pelsdyrholdet ivaretar dyrevelferden, sier Hamre til TV 2.</span></p> <h2 class="active drop-bottom">– Skuffende, men forventet</h2> <p class="active drop-bottom">Leder for&nbsp;dyrevernsorganisasjonen NOAH,&nbsp;Siri Martinsen, mener rapporten bærer preg av at næringen er sett med økonomiske øyne, mer enn med velferdsfokus.</p> <p class="active drop-bottom">– Dette er skuffende, men forventet. Flere av medlemmene i utvalget har&nbsp;bindinger til næringen eller har uttalt seg positivt om næringen tidligere.&nbsp;I tillegg har Landbruksdepartementet, og dermed næringsinteressene, hatt en&nbsp;større del i prosessen. Vår reaksjon fra pressekonferansen er at utvalget&nbsp;har fokusert på næringen og dens økonomi, og lagt mindre vekt på dyrenes&nbsp;naturlige behov, og den forskningsmengden som tilsier at dyrenes behov ikke&nbsp;kan tilfredsstilles i trange bur, sier Martinsen i en pressemelding.&nbsp;</p> <h2 class="active drop-bottom">– Seigpining av en utdøende næring</h2> <p class="active drop-bottom">Martinsen oppfordrer politikerne til å lytte befolkningens motstand, det samme gjør Dyrevernalliasnen.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">–&nbsp;At denne rapporten er partisk, er åpenbart for alle som har fulgt debatten. Men dyrene er ikke alene. Dyrevernalliansen og 68 prosent av befolkningen ønsker en avvikling av pels, og dette må politikere lytte til, sier&nbsp;Live Kleveland, jurist og informasjonsleder i Dyrevernalliansen.</p> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">– Det vi har fryktet og mistenkt hele tiden har blitt bekreftet. Dette er seigpining av en utdøende næring,&nbsp;sier hun.&nbsp;</span></p> <h2 class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">Stortinget tar en avgjørelse i 2015</span></h2> <p class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">Landbruks- og matministeren syntes det er for tidlig å dra en konklusjon basert på de delte meningene i rapporten.</span></p> <p class="active drop-top">– Utvalget har vurdert om vi skal ha en bærekraftig utvikling eller styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge og har jobbet med disse spørsmålene i over ett år. Regjeringen skal nå sende ut dette på høring, så vil vi se grundig på det som ligger i rapporten, så må vi konkludere på et senere tidspunkt, sier Listhaug til TV 2.</p> <p class="active"><em>– Utvalget er delt. Flertallet ønsker en bærekraftig utvikling mens mindretallet ønsker å avvikle næringen. Hvor står du selv?</em></p> <p class="active">– Jeg skal nå bruke tid på å sette meg inn i rapporten og se på anbefalingene som kommer. Det er uansett slik at hvis man skal fortsette næringen, så peker utvalget på en rekke forhold som bør utbedres. Dersom man går for styrt avvikling, må man også ta tak i en del spørsmål. Her er det en del som må følges opp. Dette er selvstendig næringsdrivende som har investert mye, som vil stå uten arbeid og bli fratatt levebrødet sitt. Det er ganske store spørsmål rundt kompensasjonsordninger som må avklares, sier Listhaug.</p> <p class="active">Regjeringen sender ut rapporten på høring, med tre måneders frist. Listhaug vil deretter legge fremme en sak for Stortinget i løpet av 2015.</p> <h2 class="active drop-bottom">Ønsker bedre testing</h2> <p class="active drop-bottom">Det er 277 pelsdyrbruk i Norge, som gir ca 450 årsverk.</p> <p class="active drop-bottom">– Utvalget mener det først og fremst er næringen selv som har ansvar for å ivareta konkurransekraften, fastslo leder Anne Karin Hamre da utvalget la fram sin rapport mandag.</p> <p class="active drop-top">Hamre opplyste om at de ønsket bedre testing av hvilke pelsdyr som bør avles frem, og forskning av nettingburene som blir brukt i dag.</p> <h2 class="active drop-top">Omstridt dokumentar</h2> <p class="active drop-top">Pelsdyrnæringen har vært i hard motvind om dagen, etter at dokumentaren <a href="http://www.nrk.no/magasin/pelsdyragenten-1.12084738">«Pels»</a> ble vist i NRK Brennpunkt forrige uke. Filmen, som baserer seg på skjulte opptak, ble laget av dyrevernere, noe som har fått mange til å reagere på filmens objektivitet.</p> <p class="active drop-top">&nbsp;</p> <p class="active drop-top">&nbsp;</p>
LEDER UTVALGET: Fylkesmann Anne Karin Hamre overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
LEDER UTVALGET: Fylkesmann Anne Karin Hamre overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SKUFFET: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH under pressekonferansen til Cirkus Agora.
Foto: Berit Roald / SCANPIX
SKUFFET: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH under pressekonferansen til Cirkus Agora. Foto: Berit Roald / SCANPIX
OVERGIR SIN RAPPORT: Fylkesmann Anne Karin Hamre t.h  overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa. Her sammen med statsråd Sylvi Listhaug. Fr.P.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
OVERGIR SIN RAPPORT: Fylkesmann Anne Karin Hamre t.h overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa. Her sammen med statsråd Sylvi Listhaug. Fr.P. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix