SPIONAVSLØRING: Flere falske basestasjoner som kan overvåke politikere og andre som er i området, er satt opp rundt Stortinget, ifølge Aftenposten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SPIONAVSLØRING: Flere falske basestasjoner som kan overvåke politikere og andre som er i området, er satt opp rundt Stortinget, ifølge Aftenposten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Eksperter: Kina og Russland kan stå bak overvåking

PST kan ikke utelukke at statlig etterretning står bak overvåkingen av mobiltrafikken i Oslo sentrum. 

– Plasseringen rundt Stortinget, UD, og Forsvaret peker i retning fremmede makter. Tidligere var det USA, Kina og Russland som hadde slik kapasitet, men nå er det jo åpent for flere, sier Tore Tennøe, styreleder i Teknologirådet, til VG.

Han mener det likevel er naturlig å se mot Kina og Russland dersom det er fremmede makter som står for den ulovlige mobilovervåkingen i Oslo sentrum.

Avansert og kostbart utstyr

– Det at utstyret, ifølge Aftenposten, er både svært avansert og kostbart, samt at de har konsentrert seg om det politiske maktsentrumet, tyder på at vi har med én eller flere ressurssterke aktører å gjøre. Ut fra det kunne man slutte at dette dreide seg om en utenlandsk makt. Samtidig har Norge og oljefondet så stor økonomisk makt at man kan ikke utelukke at det er økonomiske interesser bak dette, sier Tennøe til Aftenposten.

Også NUPI-forsker Karsten Friis sier til Aftenposten at det er naturlig å se «østover» – mot Kina og Russland, dersom det er stater som står bak. 

Nytt lovforslag fra Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har nylig sendt ut et nytt lovforslag på høring som vil gi politiet økt mulighet til å sette opp falske basestasjoner for å overvåke mobiltelefoner.

Dette er samme type utstyr som Aftenposten har avslørt er blitt brukt i Oslo sentrum, og som kan brukes til å overvåke mobiltrafikken. Politiet har allerede i dag mulighet til å bruke falske basestasjoner for å regulere og ta kontroll over mobilnettet, men ifølge avisen bruker de denne muligheten i liten grad i dag.

Med de nye lovforslagene vil imidlertid både politiet og sikkerhetstjenestene få utvidede muligheter og vil slippe å måtte gå til retten for å få godkjenning for slik overvåking, skriver Aftenposten.

Regjeringen ønsker at politiet skal ha mulighet til å bruke de såkalte IMSI-fangerne også uten at det foreligger konkret mistanke om kriminelle handlinger.

Men det kan være et inngrep i alminnelige borgeres privatliv som det er grunn til å være svært betenkt over, sier advokat Jon Wessel-Aas. Advokat John Christian Elden mener det mest interessante med lovendringsforslaget er at departementet faktisk anser det nødvendig å fremme det. 

Det var Aftenposten som lørdag avslørte at hemmelige, falske basestasjoner høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden. (©NTB)