LOKALE TURNUSAVTALER: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha mer frihet lokalt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
LOKALE TURNUSAVTALER: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha mer frihet lokalt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Lanserte en rekke endringer for arbeidslivet:

Regjeringen sier ja til lokale turnusavtaler

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil gjøre en rekke lovendringer som påvirker arbeidslivet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
<p class="txt-ind active">– Vi fjerner det som omtales som «vetoretten». Jeg mener det er riktig og viktig å ha mer frihet lokalt. Det er viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere lokalt kan bli enige om hvordan man ønsker å tilrettelegge arbeidshverdagen, sier Eriksson.</p> <p class="txt-ind active">Han mener endringen vil føre til at flere kan få muligheten til å jobbe heltid, og at folk får større kontroll over sin egen arbeidshverdag.</p> <p class="txt-ind active">Flere fagforeninger har varslet at de vil kjempe mot et slikt forslag. I dag kan sentrale organisasjoner overprøve særskilte turnuser som er avtalt lokalt.</p> <h2 class="txt-ind active">Vi tillate søndagsarbeid</h2> <p class="txt-ind active drop-bottom">Fredag kunngjorde Eriksson at regjeringen også vil gå inn for å tillate søndagsarbeid.<br>I dag er søndagsarbeid forbudt i arbeidsmiljøloven, med mindre det ligger særskilte grunner for det.</p> <p class="txt-ind active drop-bottom">– Det vil fortsatt være slik at arbeidets art skal bestemme om det er grunn til å jobbe på søndager, sier Eriksson.</p> <p class="txt-ind active drop-bottom">Han tror endringen vil komme både arbeidsgivere og arbeidstakere til gode.</p> <p class="txt-ind active drop-bottom">– Det er ikke slik at noen skal bli pålagt å jobbe på søndager. Men du skal få lov til å jobbe på søndager. Det er en vinn-vinn-situasjon som gagner begge parter, mener arbeidsministeren.</p> <h2 class="txt-ind active drop-bottom">Vil frata fagforeningenes rett til å reise sak</h2> <p class="txt-ind active">Regjeringen går også inn for å&nbsp;å fjerne fagforeningenes rett til å reise sak mot arbeidsgivere ved mistanke om ulovlig innleid arbeidskraft, som den rødgrønne regjeringen innførte i fjor.&nbsp;</p> <p class="txt-ind active">Det sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) under det han kalte «den siste luken i Erikssons julekalender for et bedre arbeidsliv» fredag.</p> <p class="txt-ind active">NHO var blant kritikerne da den rødgrønne regjeringen innførte retten. Høyre varslet at det ville bli omgjort ved første anledning.</p> <p class="txt-ind active">– Det bør ikke komme som noen overraskelse at vi gjør dette, sier Eriksson.</p> <h2 class="txt-ind active">Øker straff på brudd på arbeidsmiljøloven</h2> <p class="txt-ind active">Eriksson fortalte også at regjeringen vil øke straffen for brudd på arbeidsmiljøloven til tre års fengsel.</p> <p class="txt-ind active">– Det er viktigere å ta kjeltringen enn å gjøre det vanskelig for andre, sier Eriksson.<br>Regjeringen vil derfor øke strafferammen for alvorlige overtredelser i arbeidsmiljøloven til tre års fengsel.<br>Samtidig vil regjeringen ha fengselsstraff for medvirkning til brudd på arbeidsmiljøloven på ett år, og tre år for medvirkning til alvorlige brudd. I dag straffes dette med bøter.</p> <p class="txt-ind active">– Dette er en betydelig innskjerping, mener statsråden.</p> <h2 class="txt-ind active">Åpner for mer overtid</h2> <p class="txt-ind active">Regjeringen foreslår også å øke tillatt overtid fra 25 til 30 timer per måned.<br>Han sier regjeringen vil gjøre det tillatt med tolv timer overtid per uke, ikke ti som i dag. Per måned skal taket være på 30 timer.</p> <p class="txt-ind active">– De ytre grensene for overtid vil være de samme. Vi beholder vernet i arbeidsmiljøloven, fastholder Eriksson.<br>Han sier den totale arbeidstiden er uendret, og at kun ansatte som ønsker det skal jobbe mer overtid.</p> <p class="txt-ind active">– Det bør være mulig å jobbe mer i enkelte perioder, og mindre i andre, sier Eriksson.</p> <p class="txt-ind active">(©NTB/TV 2)</p>