DØMT: Kvinnen i 50-årene ble i høst dømt til 70 dagers fengsel i Oslo tingrett for blant annet mishandling. Dommen ble anket av påtalemyndigheten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX
DØMT: Kvinnen i 50-årene ble i høst dømt til 70 dagers fengsel i Oslo tingrett for blant annet mishandling. Dommen ble anket av påtalemyndigheten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX

Kona dømt til fengsel for mishandling av mannen

Kvinnen i 50-årene har ifølge dommen truet ektemannen med kniv og slått ham.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinnen var tiltalt for hele 48 punkter hvorav flere tilfeller av fysisk og psykisk mishandling av familien over 20 år.

Ifølge dommen forklarte ektemannen blant annet at han ved flere ganger mens han kjørte bil, ble slått i ansiktet av sin daværende kone.

Kvinnens skal også flere ganger ha truet med kniv, men dommeren skriver at det er ikke noe i bevisene som tilsier at tiltalte forsettlig forsøkte å skade ektefellen. 

Lav straff

Etter nærmere fem uker med rettsforhandlinger bak lukkede dører falt dom i høst. Påtalemyndigheten la ned straffepåstand på fire år, men kvinnen ble i Oslo tingrett dømt til 70 dagers fengsel. Hun ble frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene og 35 dager ble gjort betinget. 

Dommeren mener det er stor tvil knyttet til flere deler av tiltalen. Han mener at flere av tilfellene kan tolkes som ordinære familiekrangler som faller utenfor hva retten skal behandle. Kvinnen ble derfor bare dømt for 11 av 29 tiltalepunkter mot ektemannen. 

– Det ble jo en enorm forskjell på hva påtalemyndigheten hadde lagt ned som påstand og selve straffutmålingen i dommen, sier den tiltalte kvinnens forsvarer, Benedict de Vibe, til TV 2.

Påtalemyndigheten anker

– Vi er veldig uenig i fremstilling av det faktum dommeren har lagt til grunn. Derfor anker vi denne saken, sier politiadvokat Rita Parnas ved Manglerud politistasjon til TV 2.

Tiltaltes forsvarer har kjempet for at saken ikke kommer opp i lagmannsretten. 

– Mannen har giftet seg på nytt og tiltalte har fått seg ny samboer. De synes alle at det er helt forferdelig å måtte gå gjennom denne saken på nytt. Til tross for at flere at de fornærmede ikke ønsker en ny runde i retten, velger altså påtalemyndigheten å anke, sier de Vibe .

Familien vil ikke ha en ny runde

TV 2 kjenner til at Borgarting lagmannsrett har vært klar over at fire av de fornærmede ikke ønsker en ny behandling. Lagmannsretten har likevel bestemt at saken skal behandles på nytt.

– Det er flere grunner til at vi tar denne videre, påtalemyndigheten mener dette er en alvorlig sak som er feil fremstilt i tingretten. Derfor anket vi dommen, sier politiadvokat Parnas til TV 2.