Norges Bank kutter renten

Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Norges Bank besluttet torsdag å kutte renten med 0,25 prosentpoeng. 

Endringen kom noe overraskende etter at renten har vært uendret i 1.008 dager.

Usikker utvikling 

– Oljeprisen har falt kraftig, og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

På torsdagens pressekonferanse etter rentemøtet onsdag, la Norges Bank også fram årets siste pengepolitiske rapport.

– Analysene i den pengepolitiske rapporten vi legger fram i dag, tilsier en styringsrente på 1,25 prosent eller noe lavere fram mot slutten av 2016, sier sentralbanksjefen.

Norges Bank begrunner kuttet med en moderat oppgang i verdensøkonomien, og en betydelig usikkerhet i utviklingen av internasjonal økonomi fremover. 

Mer arbeidsledighet

– Her hjemme er vekstutsiktene svekket. Aktiviteten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen, sa Olsen. 

Sentralbanksjefen peker på at sviktende aktivitet i oljeindustrien vil få ringvirkninger for resten av økonomien, og at arbeidsledigheten i Norge vil kunne øke noe fremover. 

– Samtidig har kronen svekket seg mye. Det demper utslagene på norsk økonomi, og bidrar til å holde prisveksten oppe. Med en prisvekst på nær 2,5 prosent tilsier hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting en lavere styringsrente, sa Olsen. 

På spørsmål under pressekonferansen, utdypet han at det er 50-50 prosent sjanse for kutt eller uendret rente det kommende halve året.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet ¾–1¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. mars 2015, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

NTB/TV 2