Dårlig datasystem gjør at du må vente på legen

En undersøkelse slår fast at 66,7 prosent av norske sykehusleger mener at problemer med elektronisk pasientjournal går på bekostning av pasientbehandlingen. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Har du noen gang «ventet på legen»?

Sjansene er store for at legen din rett og slett var forsinket på grunn av datatrøbbel. 

I en undersøkelse Den norske legeforeningen har gjort blant sykehusleger over hele landet, forteller to av tre leger at problemer med den elektroniske pasientjournalene(EPJ) rett og slett går utover tiden legene skulle brukt til å behandle pasienter.

– Redusert pasienter med 15 prosent

Ortopedisk kirurg og tillitsvalgt Arne Runde ved sykehuset i Telemark, forteller om en hverdag hvor det går utover pasientene hans at han må bruke tid på datatrøbbel. 

– Det kommer opp en del feilmeldinger, men det virker ikke som de er så veldig relevante sånn sett. Man kan klikke dem bort. Og noen ganger popper de opp gang på gang, så det tar litt tid før man får de bort.

For Runde betyr det at han faktisk behandler færre pasienter enn før.

– Vi har måttet øke tiden vår per pasient på poliklinikken fordi det er så mye ekstraarbeid, forteller Runde og legger til: 

– Så jeg har nok redusert antallet med kanskje en femten prosent per dag.

– Lett å gjøre feil

Datasystemene som mange av legene sier i undersøkelsen har problemer med, skal sørge for at du blir ivaretatt dersom du blir innlagt på et sykehus. I de elektroniske pasientjournalene blir all informasjon om deg blir lagret.

Leger TV 2 har snakket med forteller at datasystemet er så dårlig tilrettelagt for jobben de skal gjøre at feil kan ramme deg. 

Kirurg, avdelingsoverlege og tillitsvalgt Jonas Fevang, ved Haukeland universitetssjukehus, mener at sykehusets datasystem skaper langt mer frustrasjon enn kirurgien han vanligvis utfører. 

– Det krever veldig mange tastetrykk for enkle funksjoner. Selv om man skal bare klikke litt her. Summen blir at det blir ganske mye du har mange valg og valgene er ikke selvforklarende. Det er lett å gjøre feil, sier Fevang.

Fevang deler Rundes bekymring over at legene bruker mer unødig tid foran dataskjermen nå, enn tidligere.

– Vi bruker uforholdsmessig mye tid på et system som kunne vært uendelig mye bedre.

FRUSTRERT: Kirurg og tillitsvalgt Jonas Fevang, mener det dårlige datasystemet de bruker hver dag, er som å jobbe med en rusten sag. Foto: TV 2
FRUSTRERT: Kirurg og tillitsvalgt Jonas Fevang, mener det dårlige datasystemet de bruker hver dag, er som å jobbe med en rusten sag. Foto: TV 2

I Hamburg er sykehuset helt papirløst

På universitetssykehuset i Hamburg i Tyskland finnes ett av verdens mest avanserte systemer. I motsetning til alle norske sykehus, er sykehuset i Tyskland ett hundre prosent papirløst, etter at de i 2009 innførte et helt nytt elektronisk pasientjournalsystem fra Siemens, kalt Soarian.

Universitetsykehuset i Hamburg er omtrent like stort og like gammelt som Oslo universitetsykehus, og på begge sykehusene har økonomi vært et stort problem. For noen år siden slet sykehuset i Tyskland med et årlig underskudd på flere hundre millioner kroner – slik sykehuset i vår hovedstad gjør i dag. 

Noe måtte gjøres. Svaret ble det nye datasystemet – og effekten er til å måpe av:

Gode resultater etter nytt datasystem

På sykehuset i Hamburg har alle legene tilgang til Soarian på datamaskiner eller nettbrett. På den måten har legene tilgang på all viktig informasjon, fra alle avdelinger.

Programmet er designet slik at pasientene får optimal – og mest effektiv behandling. Og dersom en lege skulle glemme en avtale eller medisin, får de varsel fra Soarian, via SMS.

Dermed oppnår sykehuset to ting: Økt pasientsikkerhet og raskere pasientbehandling. Sistnevnte er den økonomiske nøkkelen for et helseforetak som vil unngå store underskudd.

– Henger etter andre land

President i Den norske legeforeningen, Hege Gjessing, mener vi ligger bak andre lands utvikling av teknologiske hjelpemidler innen helsesektoren. 

– Det at vi ikke har klart å løfte opp IKT-systemene sånn at de nå blir til hinder for videre effektivisering, som da igjen går utover pasienter i den andre enden, det er en utvikling vi må snu. Vi henger etter en del av de landene vi liker å sammenligne oss med.

– Mange faktorer påvirker oppfatningen

I Norge har tre av fire regionale helseforetak valgt å kjøpe den elektroniske pasientjournalen fra det norske selskapet Dips ASA. Det er bare Helse Midt-Norge RHF som ikke bruker systemet, de bruker et eldre system fra Siemens.

Tomas Alme, Medisinsk direktør i Dips ASA, forteller at misnøyen med datasystemet er ulik på de forskjellige sykehusene i landet. 

– Er ikke dette et system som egentlig er ment å effektivisere helsevesenet, ikke bremse det?

– Det er mange faktorer som påvirker hvordan legene oppfatter systemene. Og jeg tenker det er veldig viktig å gå inn og analyserer hvilke problemer man har. Vi ser at det er stor variasjon fra sykehus til sykehus på hvor godt det samme produktet fungerer, sier Alme. 

Han forteller at Dips tar det alvorlig at leger sier at de ikke får gjort jobben de skal fordi de har IT-trøbbel. 

– Det er veldig mange leger som opplever plunder og heft med IT-løsningen og vi er den del av det, men det er mange faktorer som gjør at de opplever dette. Vi er innstilt å gå inn og finne ut av dette, sier Alme.

– Som å arbeide med en rusten sag

Kirurg Fevang mener de elektroniske pasientjournalene skaper altfor mye hodebry og vanskeligheter. 

– Det er ingen IKT-system som har skapt så mye støy som Dips. De er i
særklasse, sier Fevang. 

Han forklarer de daglige problemene på en metaforisk måte:

– Det er som å gi en håndverker en rusten sag, når han skal ut på jobb. Han får det til men det er veldig, veldig frustrerende å jobbe med et så dårlig verktøy.

Slik kommenterer Dips TV 2s saker om EPJ-systemer på sine nettsider.