Kaster asylsøkere ut på rekordtid: Har spart 70 millioner

Prosjektet som har pågått siden mai har sørget for at 50 prosent færre asylsøkere forsvinner før utsending. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet bruker få minutter til å avsløre asylsøkere som har søkt om opphold i et annet land før de kom til Norge.

Hvorfor har det da tatt et halvt år å få dem ut av landet?

Dette spørsmålet har lenge plaget Justisdepartementet.

FINGERAVTRYKK: I løpet av få minutter avslører politiet om personen har søkt asyl i et annet land før de kom til Norge. Foto: Arild Kai Erland/Siw Borgen
FINGERAVTRYKK: I løpet av få minutter avslører politiet om personen har søkt asyl i et annet land før de kom til Norge. Foto: Arild Kai Erland/Siw Borgen

Derfor startet de i mai prosjektet «Dublin A-Å». Det er det første fellesprosjektet til UDI, UNE og Politiets utlendingsenhet (PU) hvor målet er å redusere tiden fra ankomst til uttransport fra Norge.

En «dubliner» er en som har blitt registrert som asylsøker i et annet europeisk land før vedkommende søkte om asyl i Norge, eller har fått visum eller oppholdstillatelse i et annet europeisk land.

Et halvt år etter prosjektstart er resultatet en betydelig nedgang.

Fra 175 til 56 dager

Saksbehandlingstiden fra en «dubliner» blir registrert til returen er iverksatt er redusert med 68 prosent sammenliknet med 2013.

Før kunne det ta 175 dager å få en person ut av landet. Nå tar det kun 56 dager, viser nye tall fra Justisdepartementet som TV2 har fått tilgang til.

– Den lange saksbehandlingstiden skyldes nok at det har vært for dårlig samordning mellom UDI, UNE og Politiets utlendingsenhet. Derfor var det nødvendig å sette i gang et prosjekt som skulle løse opp i dette for å sikre raskere returer etter Dublin-avtalen, sier justisminister Anders Anundsen.

Han er godt fornøyd med effektiviseringen som har frigitt 500 plasser på asylmottak. Det er en besparelse på 70 millioner kroner siden mai.

GODT FORNØYD: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
GODT FORNØYD: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Plasseres strategisk

– Det er et mål for denne regjeringen at personer som ikke skal være i Norge blir sendt ut så raskt som mulig. Det har vært et problem at mange asylsøkere som skal returneres etter Dublin-avtalen forsvinner i løpet av den saksbehandlingstiden som har vært tidligere, sier justisminister Anundsen til TV2.

– Nå har vi ved å redusere saksbehandlingstiden også redusert antallet som forsvinner med nesten femti prosent.

Ifølge Justisdepartementet har etatene blitt mer effektive i alle ledd. De har samarbeidet operativt på tvers av etatene, de har organisert seg i team som har sørget for flyt i prosessen og de har kuttet ventetid mellom etatene.

Man har dessuten benyttet asylmottakene strategisk ved å plassere «dublinerne» der det enklest å uttransportere dem fra, får TV2 opplyst.