REAGERER: Taterleder Holger Gundersen (t.v.) hører jevnlig om diskriminering. Han reagerer kraftig på at Mona Gustavsen ikke fikk taxijobben.
REAGERER: Taterleder Holger Gundersen (t.v.) hører jevnlig om diskriminering. Han reagerer kraftig på at Mona Gustavsen ikke fikk taxijobben.

Taterleder om behandlingen av Mona (49): – Forkastelig

– Diskriminering av taterfolk foregår også i dag, sier Knut Vollebæk, leder av taterutvalg. 

Mona Gustavsen har anmeldt Kongsvinger Taxi for rasediskriminering, etter at hun fikk beskjed om at hun ikke ville få en deltidsjobb hun hadde blitt forespeilet. Årsaken hun fikk oppgitt skal ha vært at hun er tater. Saken har gått landet rundt i dag, og nå reagerer taternes landsforening med avsky. - Behandlingen