Leder av skatteutvalget, Hans Henrik Scheel overleverte utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Leder av skatteutvalget, Hans Henrik Scheel overleverte utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Siv ler av «boligskatt-sjokket»

Finansminister Siv Jensen kunne berolige boligeiere som før dagens fremlegging av fryktet at de måtte ta mye av støyten for lavere selskaps- og personskatt. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag fikk finansminister Siv Jensen den ferdige rapporten fra Scheel-utvalget.

Utvalget ble satt ned av Stoltenberg-regjeringen i mars 2013 etter at det var bred tverrpolitisk enighet om at et skatteforlik må til.

Tirsdag fikk finansminister Siv Jensen overlevert rapporten fra Scheel-utvalget.

– Jeg tipper dette vil medføre ris og ros og mye debatt. I rapporten legger de seg ut med samtlige politiske partier, sa Jensen under pressekonferansen.

Med rapporten i hånda smilte Jensen og kunne berolige boligeiere som fryktet at de måtte ta støyten for skattelette for selskaper og kutt i personskatten.

– Det siste døgnet har jeg sett at det har vært spekulasjoner rundt boligskatt. Jeg kan si med en gang: Dette står ikke på vår meny, sa Siv Jensen.

Foreslår og dropper BSU

Scheel-utvalget foreslår å droppe Boligsparing for ungdom (BSU). Det er liten grunn til å subsidiere boligsparing, mener de.

«Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt» skriver utvalget i rapporten som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert tirsdag.

LETTET: Direktør i Huseiernes Landsforbund Petter Batta, forteller at han er letter over at forslaget til et nytt skattesystem ikke vil legge skattebyrden på boligeierne. Foto: Morten Holm / SCANPIX
LETTET: Direktør i Huseiernes Landsforbund Petter Batta, forteller at han er letter over at forslaget til et nytt skattesystem ikke vil legge skattebyrden på boligeierne. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Utvalget mener videre at ordningen i liten grad treffer de med lavest inntekt.

BSU-ordningen gir personer under 33 år et skattefradrag på 20 prosent av innskudd på inntil 25.000 kroner per år. Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig.

Vil gi alle lavere personskatt

Scheel-utvalget vil gi alle 20 prosent skatt, pluss en progressiv skatt som er avhengig av hvor mye du tjener. Systemet skal erstatte dagens toppskatt.

I rapporten utvalget overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp), foreslås det blant annet å redusere inntektsskatten til 20 prosent. I tillegg foreslår utvalget en progressiv skatt, som erstatter dagens toppskatt.

Den progressive skatten vil ifølge forslaget være på 3 prosent for inntekt mellom 140.000 og 206.000 kroner og 6 prosent for inntekt over 206.000 kroner.

De som i dag får toppskatt på trinn 1 og 2, vil få henholdsvis 15 og 18 prosent progressiv skatt, ifølge forslaget.

Regjeringen har også bedt utvalget om å vurdere et alternativt skattesystem som fører til skatteletter, i tråd med det regjeringspartiene lovte før valget.

I dette alternativet vil den progressive skatten være 2 prosent fra 140.000 kroner, 5 prosent fra 219.000 kroner, og 15 prosent for dagens trinn 1 i toppskatt. I dette alternativet, foreslår utvalget å droppe dagens trinn 2 for toppskatt.

Kutt i en rekke skattefradrag

Scheel-utvalget foreslår at Siv Jensen (Frp) kutter ut skattefradragene for blant andre foreldre, fagforeningsmedlemmer og pendlere.

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner, fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, pendlerfradraget og foreldrefradraget er blant fradragene Scheel-utvalget foreslår å kutte helt ut.

I dag gis det skattefradrag for opp til 16.800 kroner i gaver til frivillige organisasjoner, 3.850 kroner av fagforeningskontingenten, mellom 0,7 og 1,5 kroner per kilometer reise mellom hjem og arbeid. Pendlere som må bo utenfor hjemmet kan i dag kreve fradrag for merkostnader knyttet til dette fraværet.

Sjømanns- og fiskerfradraget, som gir sjøfolk og fiskere et fradrag på 30 prosent av inntekt opp til henholdsvis 80.000 og 150.000 kroner, foreslås også droppet.

Det samme gjør de særskilte skattereglene for Nord-Troms og Finnmark, som gir arbeidstakere her lavere skatt enn ellers i landet. «Det er sannsynlig at andre områder kan ha tilsvarende eller større utfordringer med fraflytting», heter det i rapporten som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert tirsdag.

Frp er skeptisk

Utvalget er ledet av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå. De legger fram forslag til endringer i blant annet selskapsskatten, som nå er betraktelig høyere i Norge enn i andre europeiske land.

Både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker seg et nytt bredt skatteforlik. Men Frp er skeptisk.

– Jeg håper vi får til et bredt skatteforlik. For bedriftene er det sentralt. De bryr seg mindre om hvem som styrer og mest om forutsigbare rammer, sier Høyres finanspolitisk talsperson Svein Flåtten til Dagsavisen.

Etter fremleggelsen sendes utredningen på høring, før regjeringen følger opp med en stortingsmelding. De første endringene vil neppe kunne tre i kraft før tidligst i 2016.

NTB/TV 2