KLASSEMILJØ: Opplevelsen av ensomhet i et klasserom  kan føre til at man dropper ut av skolen.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
KLASSEMILJØ: Opplevelsen av ensomhet i et klasserom  kan føre til at man dropper ut av skolen.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ensomhet er den viktigste grunnen til at elever slutter på skolen 

Forskere ber nå lærerne ta større ansvar for at alle trives i klasserommet på videregående skole. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elever som føler seg alene i klasserommet, har få venner og dårlig relasjon til lærerne er de som har størst sjanse for å droppe ut av utdanningen.

Det viser forskning fra Pedagogisk institutt på NTNU. 

17 prosent fullfører aldri

30 prosent av elevene som begynner på videregående skole i Norge, har ikke fullført utdanningen etter fem år. 17 prosent klarer aldri å fullføre. 

– Den sosiale relasjonen til jevnaldrende blir mer og mer viktig jo eldre man blir. Når man kommer i videregående er det de som er på samme aldre som deg, som er viktigst for deg. Hvis du ikke føler deg hjemme sammen med dem, kan det få alvorlige konsekvenser, sier førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn til forskningsmagasinet gemini.no

NTNU-forskerne ville finne ut av hva som faktisk fikk elever til å slutte på skolen. De sjekket hva kjønn, karakterer fra ungdomsskolen, foreldrenes utdanningsnivå, og hva pensumet på videregående hadde å si for frafall.

Må jobbe med det sosiale

Ingen av disse faktorene kunne måle seg med den sosiale opplevelsen av skolegangen, og da spesielt følelsen av ensomhet. 

– Den aller sterkeste faktoren er ensomhet. Vi vet også at det er de faglig svake elevene og de som har spesielle behov som kommer dårligst ut, sier professor Per Frostad til gemini.no. 

Forskerne mener skolene nå må bli flinkere til å jobbe med det sosiale miljøet i klasserommet, særlig overfor elever som har spesielle behov. 

– Lærere i småskolen er vanligvis opptatt av den sosiale relasjonen til eleven – men i ungdomsskolen og videre opp i videregående blir lærerne mer og mer opptatt av det faglige, sier Frostad.