Fengselsbetjentene frykter det verste

TROMSØ/OSLO (TV 2): To av deres kolleger er blitt drept av innsatte i norske fengsler, og betjentene frykter at det verste skal skje igjen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De ansatte i kriminalomsorgen velger nok en gang å fortelle om dårlig sikkerhet for ansatte, og uverdige soningsforhold for innsatte i norske fengsler.

Tre ansatte på en innsatt

– Her har vi en innsatt som vi må være tre betjenter på hver gang vi åpner døra. Den innsatte er i tillegg utelukket fra fellesskapet. Han er en fare for seg selv, eller andre.

Fengselsbetjent Farukh Qureshi viser oss rundt på Avdeling A i Oslo fengsel. Her sitter 172 av de drøyt 400 fangene i et av landets største fengsel, de som er mest krevende.

– Her er vi på restriktiv avdeling. Her åpner vi en og en dør, forteller hans kollega Pål Skaugerud. Han er en av veteranene på avdelingen.

Frykter nye betjentdrap

De er forsiktige av  hensyn til egen sikkerhet, og innrømmer at de frykter for at det igjen må dramatiske hendelser til før man på politisk nivå erkjenner at kriminalomsorgen drives på uforsvarlig vis.

I1989 og 1992 ble to av deres kolleger drept av innsatte.

– Vi er hendelsstyrt. Det må skje noe dramatisk før noen griper inn. Det er ingen struktur og planlegging innenfor kriminalomsorgen. Det er ingen minimumsbemanning, og det er alltid slik at så lenge det går bra er det helt greit, sier Skaugerud.

Soning uten innhold

I Tromsø fengsel får vi samme historie. Bemanningen er under kritisk nivå og representerer en sikkerhetsrisiko.  

Det fører til at såkalt endringsarbeid blir umulig å få til. For ti år siden var det et helt annet innhold i soningen, forteller fengselsbetjent og leder i Tromsø Fengselsforening, Pål Fredriksen.

I dag er soningen nesten uten innhold.

– Den gang hadde vi ansatte som hadde i oppgave å følge opp isolerte innsatte, unge innsatte, kvinnelige innsatte og andre med spesielle behov. Alt det er her er borte nå, forteller Fredriksen.

Ifølge justisminister Anders Anundsen er det Arbeiderpartiet og de rødgrønnes politikk gjennom år som forklarer dagens situasjon innenfor kriminalomsorgen.

Ikke mitt ansvar

– Der har det vært et veldig fokus på elektronisk kontroll og alternativ soning, mens det som nå er problemet er at vi har få lukkede fengselsplasser. Det er vi nødt til å gjøre noe med, sier Anundsen og viser til at det nå skal utarbeides en ny stortingsmelding om kriminalomsorgen og at regjeringen allerede har bevilget ekstraordinære midler til å løse de mest akutte behov.

Men de ansatte snakker uavhengig av hvem som tar, eller har politisk ansvar.

Med dagens rammer kan arbeidet med å endre de straffedømtes adferd ikke lenger prioriteres, hevdes det.

Ingen faste rammer

– Den innsatte i Tromsø fengsel idag får ikke den nødvendig faste ramme under soning. Endringsarbeidet blir for dårlig før de igjen skal tilbake i samfunnet og bli din og min nabo, sier lederen i Tromsø Fengselsforening.

Mens TV 2 besøker Oslo fengsel går alarmen. En celle står i brann og betjenter fra flere avdelinger kalles inn for å sikre området.

– Nå låses alle innsatte inn og vi sjekker om det er brann på cella, forteller Skaugerud. Og nettopp slike hendelser er med på å gjøre det daglige arbeid spesielt vanskelig når bemanningen er dårlig.  Nylig ble to betjenter angrepet av innsatte, og det man nå frykter er at dårlig sikkerhet skal føre til nye dramatiske hendelser, og i verste fall at volden utarter til drap.

De ansatte fortviler

Hver dag har man i Oslo fengsel opptil 20 vakter som ikke er dekket inn, og etter truende hendelser forventes det at man etter avklaring går rett tilbake i tjeneste.

– Det sier seg selv at det er en belastning for de ansatte som går her, hvor det enkelte ganger er meningen at det skal være fire på jobb, så er det bare to, sier Farukh Qureshi, betjent og nestleder i Fengsels- og friomsorgsforbundet.