Tok opp kommunal åndeutdrivelse i spørretimen

Helseministeren ville ikke svare på hemmelighold rundt en kontroversiell åndeutdrivelse ved en kommunal institusjon i Arendal. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag tok stortingsrepresentant Freddy de Ruiter opp en kontroversiell åndeutdrivelse, som har foregått ved en kommunal institusjon for funksjonshemmede i Arendal, i Stortingets spørretime. 

Leid inn for å fjerne ånder

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter ønsker flere svar på åndeutdrivelsespraksis i norske kommuner, FOTO: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter ønsker flere svar på åndeutdrivelsespraksis i norske kommuner, FOTO: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Bakgrunnen for saken er at Bent Egil Albrechtsen ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved den kommunale institusjonen Madshaven bo- og dagtilbud i Arendal. 

Etter at saken ble kjent i Agderposten, kunne Albrechtsen fortelle at han «raskt oppdaget at institusjonen var belastet med svært mange klebeånder som hadde trengt seg inn i kroppene til både beboere og ansatte hvor de tappet dem for energi.

Mener saken er lagt lokk på

De Ruiter fra Arbeiderpartiet har tidligere reagert sterkt på manglende reaksjoner og åpenhet rundt åndeutdrivelsen, og sier til Agderposten at han er sjokkert over at noe slikt kunne foregå uten et skikkelig oppgjør i etterkant. 

Saken ble dratt opp til nasjonalt nivå da helse- og omsorgsministeren onsdag måtte svare på følgende fra Stortingets talerstol:

– I Agderposten 19.11 omtales at en person ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved en kommunal institusjon for funksjonshemmede i Arendal. Det er lagt lokk på saken. Kommunen vil ikke informere om fakta. Verken fylkeslegen eller pasientombudet vil foreta seg noe for å finne ut hva som har skjedd. Har statsråden noen synspunkter på en slik praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og hvordan kommunen opptrer i denne saken?

– Ikke sak for Stortinget

Helse og omsorgsminister Bent Høie sier kort at det ikke er bra med den type aktivitet (åndeutdrivelse, journ. anm.) der folk bor, og der de får sine kommunale tjenester.

Han mener imidlertid at dette er en sak for fylkesmannen, og ikke Stortinget.

– Dette har Arendal kommune ryddet opp i, og jeg forutsetter at landets kommuner yter forsvarlig og adekvat helsetjenester i henhold til faglige forskrifter, sier Høie.

– Tilsynsmyndigheter har myndighet til å opprette tilsynssaker på bakgrunn av den informasjon de har tilgjengelig, og det er jeg trygg på at de gjør, sier Høie.

De Ruiter sier tilfellet ved Madshaven bo- og dagtilbud ikke er enestående.

– Åndeutdrivelse på mange institusjoner

– Dette har også skjedd i barnehager, bofellesskap, barnevernsinstitusjoner, sykehus, og helsesenter, ramser De Ruiter opp. Det gir grunn til bekymring. Det er ofte snakk om sårbare mennesker, og i denne saken lurer jeg og mange andre på hva som egentlig har skjedd, sier respresentanten.

Han trekker fram bekymring over brudd på personvern, om noen er skadelidende, har pårørende godkjent praksisen, og han lurer på hva kommunen har gjort i ettertid.

Hemmeligholdelsen er et problem, mener statsråden, og etterlyser mer informasjon. Noe Høie ikke er beredt til å gi.

–  Dette er et utmerket spørsmål for bystyret i Arendal, men jeg ser ikke at det er relevante spørsmål for Stortinget, sier helse- og omsorgsministeren. 

Etterlyser tilsynssak

De Ruiter mener at en tilsynssak burde være på sin plass, og får støtte av eder i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne. Fylkeslegen, Anne Sofie Syvertsen, er imidlertid ikke enig, og sier saken er et avsluttet kapittel. 

Fylkeslegen har ikke fått noen formelle klager av beboere eller pårørende ved institusjonen, og vil derfor ikke gå videre med saken.

– Jeg reagerer på at det ikke er opprettet tilsynssak, sier de Ruiter fra stortinges talerstol, og ønsker at Høie skal overstyre Fylkesmannen.

– Svaret på det er nei. Det er Fylkesmannen som fullt ut og selvstendig skal vurdere hvilke tilsynssaker de skal engasjere seg i, svarer Høie.