Fire kommuner straffes for barnevernsvikt

Undersøkte ikke bekymringsmeldinger om 150 barn, Riksadvokaten ilegger foretaksstraff.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Riksadvokaten ilegger foretaksstraff på 75.000 kroner mot barnevernstjenesten i fire kommuner i Trøndelag for grov uforstand i tjenesten. Kommunene skal ha unnlatt å undersøke bekymringsmeldinger som omhandlet hele 150 barn.

Flere av meldingene skal ha inneholdt opplysninger om overgrep og vold. I ett tilfelle ble et barn boende i et svært voldelig hjem i nær fem år fordi kommunenes barnevernstjeneste ikke grep inn

Barnevernet i Midtre Namdal samkommune henla i årene før 2012 nærmere 150 bekymringsmeldinger uten å undersøke dem. De var først da Fylkesmannen i Nord-Trøndelag førte tilsyn med samkommunen, at de systematiske lovbruddene ble avdekket.

Midtre Namdal samkommune, bestående av Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla kommuner hadde brutt både barnevernsloven og straffeloven ved at alvorlige bekymringsmeldinger som omhandlet både overgrep og vold mot barn ikke ble undersøkt eller meldt videre til politiet. Sakene ble i stedet henlagt av barnevernstjenesten uten at noe videre skjedde. 

Meldte til politiet

Det var fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan som allerede i 2013 meldte Midtre Namdal samkommune til politiet for grov tjenesteforsømmelse. I tillegg anmeldte ham dem for brudd på straffelovens paragraf 139 som omhandler plikten til å melde eller avverge overgrep eller grov vold mot barn uavhengig av taushetsplikt.

Saken ble etterforsket av Nord-Trøndelag politidistrikt, og i januar 2014 ble samkommunen siktet for å ha unnlatt å undersøke bekymringsmeldingene. Under etterforskningen kom det frem at de ansatte i barnevernstjenesten hadde varslet sine overordnede i kommunene om at de hadde for lite ressurser til å følge

Nord-Trøndelag politidistrikt innledet etterforskning, og i januar i år ble Midtre Namdal samkommune siktet for grov tjenesteforsømmelse og for å ha unnlatt å utføre sine tjenesteplikter i saker som omfattet 147 barn. En rekke ansatte i barnevernet ble avhørt.

De forklarte at de hadde rapportert videre til sine overordnede i kommunene at det var lite ressurser og at lovbestemte rutiner ikke kunne følges.

Henlagt

Statsadvokaten i Trøndelag valgte imidlertid å henlegge saken. For selv om det ble  konstaterte en rekke lovbrudd, fant man det ikke hensiktsmessig eller allmennpreventivt å ta ut en tiltale.

Statens Helsetilsyn klaget imidlertid henleggelsen inn for Riksadvokaten som i dag beordret tiltale mot Midtre Namdal samkommune for å ha sviktet barna som trengte det mest.

Avgjørelsen fra Riksadvokaten blir betegnet som historisk, og kan får store konsekvenser for hvordan politi og påtalemyndighet skal håndtere saker der hvor barnevernstjenesten bryter loven i fremtiden.

Enig i avgjørelsen

Velferdsdirektør Erik Stene ved fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier han er fornøyd og enig i avgjørelsen.
– Det er bra at avgjørelsen tas, og det er til det beste for barna, som er de svakeste blant de svake.

Stene sier også at han aldri har hørt om lignende avgjørelse tidligere.
– Beslutningen er riktig, og det er en historisk avgjørelse som neppe er tatt før.

Riksadvokaten vil legge frem forelegget for samkommunen i løpet av noen dager og det blir da opp til dem om de vil godta foretaksstraffen eller ikke.

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum sier på vegne av samkommunene at de ikke ønsker å kommentere avgjørelsen i dag.