TV 2 AVSLØRER:

Helsetopper brøt loven planlagt og bevisst 

To advokatfirmaer og ett konsulentselskap advarte. Likevel brøt de loven for å tegne millionkontrakt med bekjente.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse Nord RHF ga IT-selskapet Dips ASA monopol i regionen på ulovlig vis.

IT-selskapet Dips ASA leverer elektroniske pasientjournaler til sykehus over hele Norge, og det er god butikk. Av de fire helseregionene vi har i Norge, har tre av dem investert store summer i elektroniske pasientjournal (EPJ) fra Bodø-selskapet Dips, som omsatte for 280 millioner kroner i 2013. Samme år tok hver av de syv av gründerne ut fire millioner i utbytte.

Men gründereventyret fra Bodø har også en annen ukjent side. Det er fortellingen om hvordan helsetoppene i Helse Nord rådførte seg med konsulenter og anerkjente advokater, før de brøt loven om offentlige anskaffelser. Regelverket sto nemlig i veien for å gi Dips et monopol i regionen gründerne kom fra – Nord Norge.

Norske leger slakter den elektroniske pasientjournalen

Men for å kunne fortelle historien i hele sitt omfang, må vi ta det siste først: 

En undersøkelse Den norske Legeforeningen foretok i høst avslører stor misnøye med pasientjournalen Dips ASA leverer. TV 2 har tidligere fortalt om hvordan sykehusleger mener den elektroniske pasientjournalen svekker både effektivitet og pasientsikkerhet – i noen tilfeller med alvorlige konsekvenser.

– Vi tar denne tilbakemeldingen fra legeforeningen med det høyeste alvor. Vi ser at det er store forskjeller fra sykehus til sykehus hvor problematisk legene oppfatter dette. Det som er viktig er at vi nå benytter denne undersøkelsen og dette initiativet til å gå grundig inn sammen med legene, sa Tomas Alme, Medisinsk Direktør i Dips ASA, om legeforeningens undersøkelse til TV 2 i desember.

Nå kan TV 2 avsløre hvordan helsetopper i nord rådførte seg med store advokatfirmaer og deretter brøt loven for å skaffe seg Dips ASA som leverandør av elektroniske pasientjournaler i hele regionen – et selskap direktøren i Helse Nord selv hadde vært med på å stifte få år tidligere.

Brøt loven helt bevisst

Dips ble startet ved IT-avdelingen på Nordland Sentralsykehus på slutten av åttitallet. Fra 1998 til 2000 var fylkeshelsesjefen, Finn Henry Hansen styremedlem i det lille gründerselskapet. Noen år senere, i 2003, rykket Hansen opp som konstituert direktør i Helse Nord. I året Hansen satt i direktørstolen jobbet han for at Dips AS skulle få monopol i hele regionen. 

På det tidspunktet hadde ti av elleve sykehus i Helse Nord allerede pasientjournal fra Bodøselskapet Dips, men det ellevte og største sykehuset, Universitetssykehuset i Tromsø, hadde journal fra konkurrenten Siemens. Helse Nord ville inngå en rammeavtale med Dips, som sikret dem alle sykehusene i regionen i én kontrakt.

Alle statlige selskaper er lovpålagt å konkurranseutsette store innkjøp. Men Helse Nord valgte likevel å ikke utlyse en anbudskonkurranse.

– Vi hadde allerede samme system i ti av elleve sykehus, og vi fant det da fordelaktig både funksjonelt og økonomisk at også det ellevte sykehuset fikk samme system, sier daværende administrerende direktør, Finn Henry Hansen. 

– Må ikke du som direktør følge spillereglene?

– Jo. Og i ettertid ser vi at dette kunne vært håndtert annerledes.

Ba advokatfirmaer om råd

TV 2 har fått tilgang til en mengde ukjente dokumenter, som avslører at daværende direktør i Helse Nord, Finn Henry Hansen, var fullt klar over at han brøt loven om offentlige anskaffelser da Helse Nord inngikk en rammeavtale med IT-selskapet Dips ASA. 

Helse Nord kontaktet blant annet advokatfirmaene Kluge og Simonsen Føyen. Begge sier at det Helse Nord ønsket å gjøre er brudd på lovverket. Også konsulentselskapet Accenture påpekte at det er lovbrudd å inngå direkteavtale med Dips, og valgte derfor å trekke seg fra samarbeidet:

Konsulentselskapet Accenture i et brev til Helse Nord:
Accenture kan ikke delta i en prosess som vi mener ikke er juridisk, økonomisk eller moralsk forsvarlig. Vi trekker oss derfor fra det videre arbeidet med forprosjektet.

Slik avslutter partneren i Accenture, Cato Rindal, brevet han sendte til direktøren i Helse Nord RHF den 5. mai 2003. Helse Nord stemplet brevet «unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 5.2.b».

Les hele brevet fra Accenture til Helse Nord.

Les hele brevet fra Kluge. 

Les hele brevet fra Simonsen Føyen

Inngikk ulovlig avtale på tross av advarslene

Til tross for å ha blitt advart fra flere hold om lovbrudd, skrev Helse Nord likevel under på rammeavtalen med Dips.

Finn Henry Hansen signerte den ulovlige kontrakten på sin siste arbeidsdag som konstituert direktør, den 21. desember 2003. Signaturen ga Dips ASA, selskapet han selv hadde vært med å starte, monopol i helseregionen.

Henry Hansen avviser at det er noen sammenheng mellom hans rolle som styremedlem da Dips As ble startet og det at han som direktør i Helse Nord RHF senere inngikk en ulovlig avtale med samme selskap. Les hele direktørens kommentarer til TV 2 nederst på siden.

Første januar 2004, elleve dager senere, tok nåværende direktør for Helse Nord RHF, Lars Vorland, over stillingen, og Vorland valgte å beholde den ulovlige avtalen. Direktøren opplyser at han først ble klar over den ulovlige avtalen da Siemens ringte og klaget over anskaffelsen litt senere samme år.

TV 2 har fått en oversikt som viser at Helse Nord har foretatt 112 forskjellige tilleggskjøp fra Dips i fra 2004 til 2010.

– Vi hadde jo allerede en avtale med Dips og hvis vi hadde brutt den, så hadde også det selvfølgelig fått konsekvenser, sier Vorland til TV 2.

Direktøren understreker at selv om avtalen ble inngått på ulovlig vis, gjør ikke det nødvendigvis selve kontrakten ulovlig. 

– I hvilken grad syntes du det var problematisk å forvalte en ulovlig inngått avtale i så mange år?

– Det var vanskelig. Men vi gjordet det slik fordi det at vi synes det var det beste for Helse Nord slik nå situasjonen en gang var.

Tilbakeholdt dokumentar da avtalen ble gransket

I 2004 startet Riksrevisjonen en granskning av avtalen. De ba om å få tilgang til alle dokumentene som omhandlet kontraktsinngåelsen mellom Helse Nord og Dips ASA. 

ALVORLIG: Per-Kristian Foss mener det er alvorlig at Helse Nord ikke ga dem alle dokumentene i granskningssaken. Her er han avbildet fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
ALVORLIG: Per-Kristian Foss mener det er alvorlig at Helse Nord ikke ga dem alle dokumentene i granskningssaken. Her er han avbildet fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Men TV 2 kan avdekke at Helse Nord ikke spilte med åpne kort overfor Riksrevisjonen. For de fikk aldri se brevene hvor advokat- og konsulentfirmaene de søkte hjelp hos skrev sort på hvitt at det var lovbrudd å ikke utlyse en anbudskonkurranse.

Når TV 2 viser Helse Nord-direktøren brevet fra Accenture, innrømmer Vorland at de kjente til at dette dokumentet ikke ble fremlagt Riksrevisjonen, og dermed ikke ble en del av granskningen.

– Vi er kjent med den fra Accenture, og vi går ut ifra at den ikke ble sent fordi vi fulgte jo ikke det rådet som lå i det brevet fra Accenture. Og dermed var det vurdert som at det ikke var relevant, sier Vorland til TV 2 og legger til:

– Det burde selvfølgelig vært sendt. Og det har vi også sagt i ettertid.

Men det var først etter at TV 2 ba om å få innsyn i nettopp dette brevet, og hele elleve år etter at det ble arkivert i Helse Nords arkiver og stemplet «unntatt offentlighet». 

Men dette er ikke det eneste dokumentet som viser Helse Nords intensjon om å bryte reglene. TV 2 har fått tilgang til ytterligere to dokumenter – dokumenter direktør Vorland hevder han aldri har sett, bare hørt om.

– Jeg har blitt klar over at det har kommet et fra Kluge, men jeg har ikke vært kjent med det brevet før nå faktisk.

– Hvordan kan det ha seg?

– Det kan du gjerne spørre om for det er ikke i arkivet vårt, og det er heller ikke registrert i arkivet vårt.

– Fikk dere råd fra andre enn Kluge og Accenture?

– Det har jeg litt vanskelig for å erindre, ikke som jeg vet om.

TV 2 legger frem et dokument fra advokatfirmaet Simonsen Føyen, som også konkluderer med lovbrudd. 

– Jada, jeg vet som sagt det var flere, svarer Vorland kontant.

– Kjente du til det brevet?

– Når du sier Simonsen Føyen så har jeg hørt navnet, ja. Jeg har ikke lest det brevet, men navnet har jeg hørt, forteller Vorland. I alle disse dokumentene blir altså Helse Nord advart.

Til tross for at Riksrevisjonen ikke fikk dokumentene de hadde krav på, konkluderte de i 2004 med at Helse Nord brøt loven ved å inngå rammeavtalen med Dips ASA uten å konkurranseutsette kontrakten. 

Helse Nord tar et oppgjør

Advokatfirma Dalan:
Konsekvensen av dette er at inngåelsen av Konsernavtalen i 2003, og samtlige avrop foretatt under den, er i strid med regelverket.

Så, i 2008 vil Universitetssykehuset i Tromsø inngå en stor tilleggsavtale med Dips ASA. Sykehuset får derfor et eksternt advokatfirma til å gjøre en juridisk vurdering av kontrakten med Dips. Men i svaret fra advokatfirmaet Dalan skriver advokatene at hele rammeavtalen er ulovlig:

Fra direktør til direktør:
Vi jobber med oppfølging av direktørmøtets bestilling om å få utarbeidet en overordnet utviklingsavtale som et tillegg til konsernavtalen med DIPS. I denne sammenhengen har vi fått utarbeidet en juridisk vurdering som konkluderer med at hele konsernavtalen er ulovlig inngått og i strid med reglene for offentlige anskaffelser. Vurderingen fraråder oss derfor å utvide konsernavtalen gjennom å utvide den med en utviklingsavtale. (…) Dette er som dere skjønner dramatisk og jeg ber derfor om at vi diskuterer saken i direktørmøtet. Vi har i mellomtiden tatt en time-out i forholdet til DIPS.

Rundt to uker senere, den 20. oktober, sender sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset i Tromsø en e-post til kommunikasjonssjefen i Helse Nord, Kristian Fanghol, med kopi til direktør Lars Vorland:

Wikborg Rein:
Som nevnt på telefon ønsker Helse Nord juridisk bistand for å vurdere ulike strategier for å korrigere den kritikken som er rettet mot vår EPJ/PAS (DIPS) anskaffelsesprosess. Realitetene som fremkommer i riksrevisjonens kritikk er at Helse Nords anskaffelse av DIPS EPJ/PAS system ble gjennomført som en ulovlig direkteanskaffelse. Konsekvensen av dette er at det som utgangspunkt ikke er tillatt å utvide eksisterende avtale med tilleggskjøp.

Så noen uker senere ber IT-sjefen i Helse Nord advokatfirmaet Wikborg Rein om råd:

Toppledelsen i Helse Nord bestemmer seg til slutt for å rydde opp i den ulovlige kontrakten. De vil utlyse en anbudskonkurranse – på lovlig vis, slik det burde vært gjort i 2003. Konkurransen blir kunngjort ett år senere.

Og den 9. mars 2011 blir vinneren offentliggjort; Dips ASA.

Den fjerde helseregionen, Helse Midt, har et eldre system fra Siemens. I 2015 skal Helse Midt etter planen utlyse ny anbudskonkurranse for elektronisk pasientjournal. Vinner Dips ASA, er monopolsituasjonen på elektroniske pasientjournal i Norge et faktum.

Markedsdirektør i Dips ASA, Karl Arne Jespersen, skriver i en e-post til TV 2 at det ikke er naturlig for dem å gi noen kommentar i denne sammenhengen.

EKSPERT: Marianne Dragsten reagerer sterkt på hvordan Helse Nord gikk frem før kontraktsinngåelsen med Dips ASA. Foto: Christian Fredrik Wesenberg
EKSPERT: Marianne Dragsten reagerer sterkt på hvordan Helse Nord gikk frem før kontraktsinngåelsen med Dips ASA. Foto: Christian Fredrik Wesenberg