INNSKRENKER: Store 
Norske sin største inntektskilde er Svea Gruve Nord. Om få år er gruva
 tom. Foto: Scanpix
INNSKRENKER: Store Norske sin største inntektskilde er Svea Gruve Nord. Om få år er gruva tom. Foto: Scanpix

Minst 100 må gå i Store Norske

Styret i gruveselskapet Store Norske vedtok som ventet en spareplan som innebærer mange oppsigelser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Store Norske vedtok mandag som ventet en spareplan som innebærer at minst 100 stillinger kuttes, noe som er rundt en tredel av selskapets ansatte på Svalbard.

Den reduserte driften er en følge av lave kullpriser på verdensmarkedet.

Selskapet sier alt tyder på at kullprisen vil holde seg på et lavt nivå også i tiden som kommer, og at det fører til betydelige underskudd.

– Vi beklager sterkt at vi må si opp ansatte, men det er nødvendig å redusere driften og kutte kostnader dersom selskapet skal overleve. Alternativet er styrt avvikling nå, sier styreleder Annette Malm Justad i en pressemelding mandag kveld

Mandagens vedtak er ikke tilstrekkelig til å sikre Store Norske, og ytterligere tiltak utredes, skriver selskapet.

– Det driftsopplegget styret har vedtatt i dag er et helt avgjørende element i en større løsning for å sikre virksomheten i Store Norske. I tillegg er vi avhengige av å finne en finansieringsløsning som er akseptabel for selskapets eier og vår bankforbindelse, sier Justad.

Næringsminister Monica Mæland sier Staten har langsiktige mål med eierskapet i Store Norske.

– Vi forholder oss til selskapets styre og ledelse, som er ansvarlig for driften. Det gjelder også vurdering av nødvendige tiltak i tider med lav kullpris. Jeg er kjent med at styret i Store Norske i dag har vedtatt en nedbemanning av omtrent 100 årsverk. Store Norske er inne i en krevende fase. En god og lønnsom drift i selskapet er viktig både for arbeidsplasser og lokalsamfunnet på Svalbard, sier Mæland.

– Vi har en løpende dialog med selskapets styre som en del av eieroppfølgingen. Styret er tydelig på at selskapets økonomiske situasjon er alvorlig og at det arbeides aktivt med å finne gode løsninger. Store Norske skal drives på forretningsmessig grunnlag. Staten er en langsiktig eier i Store Norske, poengterer Næringsministeren.