TV 2 avslører hverdagen på norske sykehus: 

Du er ett tastetrykk unna å kunne bli feilbehandlet 

Norske leger fortviler over at de elektroniske pasientjournalene kan få svært alvorlige konsekvenser for pasientene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvis du blir lagt inn på et sykehus eller havner på et operasjonsbord, så er det helt avgjørende at legen har tilgang på informasjon om din helse. Hva slags blodtype du har, hvilke medisiner du tar eller ikke tåler og svar på prøver og røntgenbilder.

Disse opplysningene finnes i din elektroniske pasientjournal (EJP). Her legger legene inn opplysninger som de er avhengig av for å gi deg en riktig og trygg behandling. Om viktige opplysninger blir borte, så kan det føre til manglende behandling eller feilbehandling – i verste fall med døden til følge, slik Jack Johnsen (62) opplevde. Les hans fatale historie her. 

TV 2 kan avsløre at hverdagen til norske sykehusleger er utfordrende grunnet et elektronisk pasientjournal-system som ofte ikke fungerer som det skal. For mange består hverdagen av røntgenresultater som forsvinner og prøvesvar som havner i feil pasientjournal. 

Den norske legeforeningen har bedt sykehuslegene på samtlige sykehus i landet vurdere de elektroniske pasientjournalene, på flere områder. Totalt 2.244 sykehusleger fra de fire helseregionene har svart på undersøkelsen og resultatet er nedslående:

Les legenes frustrerte tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen nederst i saken.

Har du, eller noen du kjenner, opplevd å bli rammet av svikt i elektronisk pasientjournal? Ta kontakt med TV 2s helsejournalister her!

– Helsetjenesten er ikke på det nivået den bør være

President i Den norske legeforeningen, Hege Gjessing, mener at resultatet i spørreundersøkelsen er et bevis på noe de har vært klar over lenge; nemlig at datasystemene ikke er gode nok. 

– Undersøkelsen vår tegner et bilde av at de IKT-systemene, de datasystemene vi har i den norske helsetjenesten ikke i det hele tatt er på det nivået det bør være i en moderne helsetjeneste.

Hun mener det er meget alvorlig at problemer med de elektroniske pasientjournalene rammer pasientene, uavhengig av grad. 

– Vi trenger å ha datasystemer som forbedrer og effektiviserer helsetjenesten og som er til hjelp, og i det ligger jo at det skal være med å bedre helsetjenesten for pasienten og ikke forverre den.

– Som å arbeide med en rusten sag

Kirurg Jonas Fevang, ved Haukeland universitetsjukehus er én av mange leger som fortviler over systemet de må krangle med flere ganger daglig. 

– Det krever veldig mange tastetrykk for enkle funksjoner. Det er mange valg og valgene er ikke selvforklarende, så det er veldig lett å gjøre feil. Det er så mange feil i systemet at du plutselig får en feilmelding som du ikke forstår, så må du ut av programmet og starte på nytt. I verste fall må du slå av hele maskinen, sier han og legger til:

– Det som å gi en håndverker en rusten sag. Man får det til, men det er frustrerende å jobbe med et så dårlig verktøy.

Har du, eller noen du kjenner, opplevd å bli rammet av svikt i elektronisk pasientjournal? Ta kontakt med TV 2s helsejournalister her!

– Svært alvorlige tall

Tre av fire regionale helseforetak i Norge bruker elektronisk pasientjournal levert av det norske selskapet Dips ASA. 

At 48,4 prosent av legene som besvarte undersøkelsen forteller at problemene med programvaren får negative konsekvenser for pasientene, er tall som ikke stemmer overens med informasjonen Dips har i dag, opplyser Tomas Alme, Medisinsk direktør i Dips ASA.

– Dette stemmer ikke med de tallene og tilbakemeldingene vi får fra sykehusene. Vi får meldt alle faktiske feil i applikasjonen til vår kundestøtte og vi har ikke tall som overhode ligner med de som fremkommer i undersøkelsen. Det vil si at vi sammen med sykehusene burde finne ut hva slags type feil og hva som kan være årsaken bak disse feilene, sier Alme.

Slik kommenterer Dips TV 2s avsløring på sine nettsider. 

Les et lite utvalg av norske legers frustrerte kommentarer fra Legeforeningens undersøkelse av EPJ: