Nekter å gi ut egne overgrepstall: Får millioner av kroner i offentlig støtte

– Dette er ikke en religion, det er en bedrift. Det er big business, sier tidligere Jehovas vitne. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antallet politianmeldelser eller dommer som stammer fra overgrep i kristelige trossamfunn, statistikkføres ikke av myndighetene.

TV 2 har derfor søkt innsyn i trossamfunnenes egen overgrepsstatistikk de siste 30 årene.
Alle trossamfunnene TV 2 har vært i kontakt med har valgt å svare, bortsett fra ett - Jehovas Vitner.

Til tross for at trossamfunnene årlig mottar millioner av offentlige kroner for å drifte trossamfunnet og bygge kirkebygg, ønsker Jehovas Vitner ikke å gi offentligheten et innblikk i hvor utbredt overgrep er innenfor trossamfunnet, eller hvordan og/eller de jobber for forebygge overgrep.

Se statistikken her 

Millionstøtte og skattelette

I perioden 2010-2013 har Jehovas Vitner mottatt nærmere 20 millioner kroner i medlemstilskudd fra staten.

Det er ventet at de vil motta ytterligere fem millioner kroner på bakgrunn av medlemsmassen i 2014.

I tillegg til dette, mottar trossamfunn tilskudd til å reise kirkebygg. Siden 2010 har trossamfunnet fått tilskudd til seks nye kirkebygg, til en samlet verdi av 1.186.175 kroner. Totalt står trossamfunnet registert med 177 forskjellige organisasjonsnummer i Brønnøysundsregisteret,

I tillegg til penger fra det offentlige, viser tall fra Skatteetaten at trossamfunnet mottok i overkant av 20 millioner kroner i gaver fra private givere.

– Det er big business

Bo Juel Jensen forlot trossamfunnet for rundt 20 år siden. Jensen hevder at han ble utsatt for seksuelle overgrep av en eldre i Jehovas Vitne fra han var fem til han var ni år gammel .

Juel Jensen har blitt en sterk kritiker til Jehovas Vitner og andre lukkede trossamfunn etter han forlot trossamfunnet.

Medlemmet som forgrep seg på ham skal nå være tilbake i Jehovas Vitner, mens Juel Jensen mistet familien og hele sitt sosiale nettverk da han forlot det.

Avhopperen mener publikum må vite hva skattepengene deres går til.

– Dette er ikke en religion, det er en bedrift. Det er big business, mener Juel Jensen.

På generelt grunnlag er han er kritisk til at trossamfunn i Norge får pengestøtte fra det offentlige.

– Det pøses offentlige penger inn i de lukkede trossamfunnene, men i den andre enden, til de som trekker seg ut av lukkende samfunn, de som mister hele nettverket sitt, familie, barn, venner - de må stå helt alene. Det finnes ingen offentlig hjelp til disse menneskene.

Han mener trossamfunnet i altfor stor grad beskytter overgriperen - ikke offeret, og mener at staten må få øynene opp for hva som skjer inne i de lukkede samfunnene.

– Jeg har prøvd å gå i dialog med myndighetene for å stanse det som skjer og for å øke barns sikkerhet, men ingenting skjer, sier Juel Jensen til TV 2.

Skal mye til for at støtten stoppes

Det er fylkesmannen som har ansvaret for utbetalingene til trossamfunnene.

Avdelingsdirektør ved juridisk avdeling hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, Merethe Helstad, forteller til TV 2 at de ikke driver med etterforskning i slike saker.

– Fylkesmannen har en undersøkelsesmulighet og kan ta kontakt i den grad vi får kjennskap til slike forhold, for å be om en uttalelse til det, sier Helstad.

Deretter vil de se på svaret, men Helstad påpeker at det skal mye til for at et helt trossamfunn skal miste støtten.

– Det skal veldig mye til for at støtten ikke skal utbetales. Først og fremst er det politiet som må etterforske, og domstolen som skal dømme, det er ikke fylkesmannens oppgave.