Borgerlig enighet om budsjettet for 2015

Det blir dyrere strøm, men billigere bensin. 
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er noen av punktene i det borgerlige budsjettforliket. 

 • Bensinavgiftene og dieselavgiften ikke skal prisjusteres. Det betyr i realiteten billigere bensin til neste år, hvis oljeprisen ikke stiger. 
 • Det blir billigere biodrivstoff, billigere hybridbiler
 • Det bevilges 480 millioner ekstra til kollektivtrafikk og jernbane. Planleggingen av Intercitystrekningene på Østlandet får økte bevilgninger 
 • Bevilgningene til gang- og sykkelvei øker med 75 millioner
 • Økte tilskudd til kollektivtrafikk i storbyene, flere byer kan få tilskudd, som f.eks. Tromsø
 • Det innføres en plastposeavgift på 1,50 kroner
 • Det innføres en papirposeavgift på 1,50 kroner
 • El-avgiften økes med ett øre per kilowatt time
 • Skatteklasse 2 for ektepar består
 • Formueskatten reduseres. Ny sats blir 0,85, ikke 0,75 som regjeringen ville.
 • Minstrefradraget økes til 89.000, noe som betyr skattelette for alle
 • Innslagspunktet for toppskatt økes til 555.550 kroner 
 • Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker til 20.000
 • Det behovsprøvde barnetillegget for uføre blir beholdt. Men det settes et tak for å sørge for at det alltid skal lønne seg å arbeide.
 • Overgangsstønaden reduseres ikke
 • Norge tar imot 500 ekstra kvoteflyktninger
 • 2600 nye barnehageplasser, den foreslåtte økningen i maksprisen utsettes til 1. mai.
 • Adopsjonsstøtten økes til 1G
 • Det settes av penger til å bygge 500 ekstra studentboliger
 • Grensen for toll- og momsfri import heves til 350 kroner, mot forslaget på 500.
 • Co2-avgiften økes med 0,48 kroner per liter for innenriks luftfart.
 • Det blir ikke kutt i pressestøtten
 • Det innføres ikke studieavgift for utenlandske studenter

Både Venstres og KrFs stortingsgruppe har godkjent budsjettavtalen med regjeringspartiene. 

– Stortingsgruppa ser at dette budsjettet går i den retning vi ønsket. Vi ønsket et budsjett som skulle bli mer sosialt, som skulle ta hele Norge i bruk, mer familievennlig og grønnere. Og det ser de nå i den skissen som KrF sa ja til, sier Krf-leder Knut Arild Hareide.

Han sier det var et klart ja fra stortingsgruppa.

 Støre: – Budsjettet tar landet i feil retning

– Men på noen områder hadde vi større ambisjoner, men når vi ser at det går i riktig retning og at vi setter et tydelig stempel på budsjettet, så er vi veldig glad for det.

Også Frps gruppe har sagt enstemmig ja til skissen til statsbudsjett.

– Et budsjett for framtiden

Statsminister Erna Solberg mener forliket gir et statsbudsjett for framtiden.

  Statsbudsjettet på 1-2-3

– Vi vet at vi blir flere, at vi blir flere eldre, at vi kommer til å ha færre yrkesaktive og at oljeinntektene ikke vil være den dynamoen den har vært. Da trenger vi et budsjett for framtiden, slik vi også har fått, sa Solberg da hun møtte pressen fredag ettermiddag.

Hun mener budsjettet har ivaretatt regjeringens profil, men at også Venstre og KrF har fått gjennomslag for viktige saker.

– Dette er et budsjett som også opprettholder viktige særtrekk ved det norske samfunnet. Det gir et sikkerhetsnett og bekjemper fattigdom. Jeg vil gi honnør til alle de fire partiene for den arbeidsinnsatsen som er lagt ned for å finne disse løsningene, sier Solberg.

– Plastposeavgift veier opp for skattelette 

   Her presenteres budsjettavtalen:

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier hovedsatsingen i det nye statsbudsjettet har en usosial profil.

– Dette budsjettets store satsing, kuttet i formuesskatt, går til dem som har mest fra før, sier Ap-lederen etter at de fire samarbeidspartiene har presentert sin enighet om statsbudsjettet.

Støre mener regjeringen ikke har noen grunn til å skryte av inntektsskatt-reduksjonene, de vil være brukt opp for en familie med vanlig inntekt hvis de tar med seg to plastposer hjem fra butikken når de handler – etter økningen i avgiftene på plastposer, mener Støre.

– Det sier noe om perspektivet når de store satsingene går til dem som har aller mest, sier Støre.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen, mener budsjettet gir en skjevere fordeling i 2015.

– Det gjøres dessverre ingenting med det svake sykehusbudsjettet, kommunene må fortsatt kutte i velferden og folk flest må betale mer for barnehageplassene

 Flere punkter fra budsjettavtalen under videovinduene:

 • Det settes av mer penger til arbeidet mot vold i nære relasjoner
 • Støtten til fri rettshjelp i asylsaker øker
 • Det blir gratis barnehage for 4 og 5-åringer i asylmottak
 • Det settes av mer penger til barnevernet i Oslo
 • Det opprettes 500 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Bevilgningene til ettervern i rus og psykiatrien øker
 • Tilskuddene til abortforebyggende tiltak øker
 • Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i familier med lave inntekter utvides
 • Støtten til ferietiltak til vanskeligstilte barn øker
 • Det kommunale barnevernet får økte bevilgninger
 • Tilskuddsordningen mot barnefattigdom styrkes
 • Det settes av mer penger til anti-mobbearbeid
 • Det settes av 50 millioner til kompetanseheving av ufaglært undervisningspersonell
 • Det opprettes 100 nye stipendiatstillinger
 • Rentekompenasjonsordningen for kirkebygg utvides, slik at flere kirker kan pusses opp
 • Kristelig Pressekontor og Nynorsk avissenter får økte bevilgninger
 • Staten tar ut økt utbytte fra Posten, Entra og Amita
 • Det kuttes mer i byråkrati. Ordningen som var foreslått av regjeringen med et årlig kutt på 0,5 prosent økes til 0,6 prosent
Vis flere