Partene er enige om skisse til budsjettavtale

STORTINGET (TV 2): – Jeg kan røpe så mye som at skissen inneholder veldig mye bra, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter det TV 2 erfarer er det flyttet på rundt 6 milliarder kroner i forhandlingene rundt skissen til budsjettavtalen som partene nå er enige om. 

Ved 04.30-tiden fredag var partene ferdig i et nesten to timer langt møte på Stortinget. 

Da hadde det på forhånd kommet signaler om at partene var positive og at de nærmet seg en løsning. Etter møtet kunne de røpe at partene var enige om en skisse til en budsjettavtale.

– Jeg synes det har vært en god dialog mellom regjeringspartiene. Det har vært gjort konstruktivt arbeid, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til TV 2. 

Han sier han er fornøyd med budsjettskissen partiene nå skal legge fram for sine stortingsgrupper fredag morgen.

– Jeg kan røpe at skissen inneholder mye bra, sier Hareide hemmelighetsfullt.

Bensin- og bilavgifter

En av de store stridspunktene i forhandlingene har vært bensin- og bilavgifter. TV 2 erfarer Frp har vunnet fram i kampen mot at bensinavgiftene ikke skal prisjusteres. Samtidig skal det gå mer penger til hybridbiler.

Dette betraktes som en stor symbolseier for Fremskrittspartiet, men sentrumspartiene har også fått sitt. Billigere biodrivstoff, billigere hybridbiler og mer til kollektivtrafikk og jernbane skal bidra til at de to partienes velgere kan svelge lavere bensinpriser.

Dyrere strøm

Elavgiften settes opp som en del av miljøpakken Venstre og KrF fikk gjennomslag for da de aksepterte at diesel- og bensinavgiftene ikke skal prisjusteres.

Det innebærer blant annet at kuttet i barnetillegget til uføre blir mindre dramatisk. Etter det TV 2 erfarer gjøres dette konkret ved at man beholder en behovsprøvd ordning, samtidig som det settes et øvre tak for støtte til barnerike familier – 95 prosent av tidligere inntekt.

Kuttet i overgangsstønaden for enslige forsørgere utsettes også, samtidig som skatteklasse 2 beholdes. I tillegg blir kuttene i formuesskatten noe moderert, men sannsynligvis ikke tilstrekkelig til at alle i KrF vil være fornøyde med akkurat dette.

Netthandel

Momsgrense for netthandel har vært en annen omdiskutert sak. Regjeringen foreslo å heve prisgrensen for tollfri eksport fra 200 til 500 kroner. Etter det TV 2 forstår fredag morgen foreslås det nå at denne grensen skal bli på 350 kroner. 

Alt i alt kan det se ut til at alle de fire partiene har fått gjennomslag for viktige saker for dem.

Avholder gruppemøter fredag

KrF avholder gruppemøte med sine stortingsrepresentanter klokka 10 fredag morgen. Det bekrefter KrF-leder Hareide til TV 2. Her skal gruppen - forbeholdt at alt går etter planen - ta stilling til en endelig løsning.

Venstre bekrefter gruppemøte fredag morgen klokka 0930.

Er dette et miljøbudsjett?

– Det skal jeg fortelle om i morgen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. 

Skjebnemøtet

Det er nå under 24 timer til fristen for budsjettforhandlingene på Stortinget går ut og tonen virker noe tøffere igjen torsdag kveld.

Før klokken 18 fredag må de borgerlige partiene være enige om neste års statsbudsjett for å unngå forsinkelser.

Kilder sier til TV 2 at forhandlingene ikke dreide seg mye om penger, men at det i de siste rundene handlet mer om politikk.

På vei inn til forhandlingsmøtet mellom de borgerlige partiene rett før klokken 20 torsdag var KrF-leder Knut Arild Hareide klar på at dette var et avgjørende møte.

– Blir dette et skjebnemøte for om dere kommer til enighet eller ikke?

– Jeg tror det møtet som vi nå går inn i vil avgjøre om vi når den fristen som vi alle ønsker å nå. Hvis ikke vi når fristen i morgen klokken 18, da trenger vi egentlig å avklare om vi får til en enighet eller ikke, sier Hareide til TV 2.

Absolutt krav fra Frp

Regjeringspartiene kom torsdag ettermiddag flere av sentrumspartienes krav i møte, men det har, etter hva TV 2 erfarer, vært et absolutt krav fra Frp under hele forhandlingene om at de ikke skal prisjustere bensinavgiftene.

Om dette blir stående helt til slutt avhenger av helheten i skatte- og avgiftsopplegget.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener Fremskrittspartiets kjernesaker er godt bevart i budsjettforslaget forhandlerne nå er enige om.

– Det har vært vanskelige spørsmål som har vært drøftet gjennom de siste ukene. Men jeg tror forhandlerne har lagt seg ordentlig i selen, sa Jensen på vei inn til møtet.

– Jeg mener vi har klart å ivareta alle de viktigste profilsakene som lå i budsjettet fra før.

Det handler om at vi har tidenes samferdselssatsing, tidenes justissatsing og en kraftsatsing på helse og kunnskap, mener hun.

– I tillegg er det mange skatte- og avgiftsreduksjoner som regjeringen har ment alvor med, og som jeg klarer å se er godt ivaretatt, ifølge finansministeren.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik skulle fredag presentere overenskomsten for partiets stortingsgruppe.

Det ligger i ettermiddag helt konkrete forslag til skisse på bordet. 

KrF og Venstre har fått gjennomslag for flere av sine krav, men går nå inn i de avgjørende siste 23 timene før fristen fredag klokken 18.