Slik vil en hengebru med kunstig øy og ilandføring på Jeløya i kulvert og tunnel kunne se ut i Oslofjorden. Grafikk: Statens vegvesen
Slik vil en hengebru med kunstig øy og ilandføring på Jeløya i kulvert og tunnel kunne se ut i Oslofjorden. Grafikk: Statens vegvesen

Vil bygge bru eller tunnel mellom Moss og Horten

Snart skal du kunne kjøre bilen over Oslofjorden mellom de to gamle fergebyene. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en bru eller tunnel mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Konseptutvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) onsdag formiddag.

Utvalget mener det vil kreve ytterligere utredning for å finne ut om veiforbindelsen bør legges i tunnel eller bru. En bru vil redusere reisetiden mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold med opptil 40 minutter. En tunnel vil gi omtrent samme tidsgevinst og koste mindre, men utelukker gående og syklende, skriver Statens vegvesen.

Utvalget anbefaler også å bygge ut riksvei 23, enten som et nytt løp i Oslofjordtunnelen eller som en bru ved Hurum. Det er billigere å utvide tunnelen, men en bru vil gi større nytte på lang sikt, ifølge utredningen.

Blant de andre forslagene utvalget vurderte, var å bygge en vei- og jernbanebru fra Rygge til Tønsberg eller fra Vestby til Holmestrand. Utvalget har konkludert med at det ikke er marked for en jernbaneforbindelse over Oslofjorden.

Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket står bak utredningen. (©NTB)