Sverige tar imot nesten ni ganger så mange flyktninger som Norge

– En slik politikk ville betydd sammenbrudd for velferdsstaten Norge, mener Fremskrittspartiet.

Den første bussen med asylsøkere kommer til et nyopprettet mottak i Hagfors i Sverige. De smugles inn i Europa fra Midtøsten og Afrika, og mange ender opp i Sverige.

Mona Molla var professor i Damaskus da krigen i Syria drev henne på flukt.

– For å være ærlig, er dette første gang jeg føler meg som et menneske. Vi blir behandlet veldig godt her.

Sender tydelige signaler

Én av grunnene til at så mange søker seg til Sverige er signalene de sender til resten av verden, mener Utlendingsdirektoratet i Norge.

– Det er sendt så veldig tydelige og sterke signaler ut fra Sverige om at asylsøkere er veldig velkomne der, og at Sverige er et land man ønskes veldig klart velkommen også fra myndighetenes hold, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet. 

– Norge er mer tungvint

Mona fra Syria bekrefter at Norge aldri var et alternativ.

– Byråkratiet i Norge er litt mer tungvint for oss som flyktninger. Vi har hørt at Sverige er litt enklere når det gjelder byråkratiet.

Neste år tror myndighetene at det vil komme 11.000 asylsøkere til Norge, og hele 95.000 til Sverige. Men hva skjer hvis en større del av strømmen søker til Norge?

– Systemet ville kollapset

FrPs mann i Justisdepartementet, Jøran Kallemyr, vil tvert i mot stramme inn asylpolitikken og advarer mot sammenbrudd hvis Norge følger Sverige.

– Hvis det hadde blitt svenske tilstander i Norge så ville velferdssystemet slik vi kjenner det kollapset, vi hadde ikke hatt råd til å ha hatt det sånn.

– Alle har et ansvar

Den svenske justisministeren Morgan Johansson besøkte Munchmuseet tirsdag i forbindelse med et nordisk flyktningemøte. Han argumenterer sterkt for at Norge og de andre Nordiske landene må ta i mot flere asylsøkere.

– I en situasjon der flere enn noen gang siden andre verdenskrig er på flukt, har vi alle et ansvar som medmennesker for å hjelpe de som er i den situasjonen, sier Johansson til TV 2.

– Å stenge grensene og be dem vende tilbake til flyktningeleirene i Jordan eller tilbake til krigen i Syria, er ikke en human måte å møte situasjonen på.

Snart ikke plass til flere

I Hagfors, der det bor nesten 1.000 asylsøkere, har de snart ikke plass til flere. 

– Det begynner å bli så mange at det blir vanskelig for oss å finne lokaler til å drive skole og å finne lærere, sier ordføreren i Hagfors, Åse Johansson (S). 

Innvandring og integrasjon koster. Ifølge prognosene vil de årlige kostnadene stige til nesten 40 milliarder svenske kroner. I Sverige er det likevel fremdeles flertall for en generøs asylpolitikk. 

– For meg er det selvsagt at mennesker som flykter fra undertrykkelse i hjemlandet får komme til Sverige. 

Og Mona fra Syria er lykkelig over endelig ha kommet seg trygt til Sverige. 

– Det er et veldig fint land. Det vi vil er å leve et anstendig liv. Det er alt.