Fotballforbundet hemmeligholder informasjon om Solbakken-overganger

– Man kan bli sittende igjen med et inntrykk at av pengestrømmer inn til norsk fotball er viktigere enn å følge reglene, sier advokat Randi Gustad.

BAKGRUNN: Her er de mistenkelige Solbakken-overgangene

I forbindelse med sakene rundt fotballagent Jim Solbakken har TV 2 prøvd å få tak i informasjon om en rekke overganger der fotballagenten antas å ha vært involvert.

– Det eneste forumet som er oppdatert på hvem jeg representerer, er NFF. Du må snakke med Forbundet. Rollene mine ligger hos Forbundet, du får høre med Forbundet om rollene, sa Jim Solbakken til Josimar i forbindelse med artikkelen om «dobbeltagenten» i slutten av oktober.

Etter flere diskusjoner, både via e-post og telefon, der også idrettsadvokater og eksperter på offentlighetsloven har vært inne i bildet, kan TV 2 fastslå at Norges Fotballforbund nekter å oppgi følgende opplysninger om de 24 aktuelle overgangene (se faktaboks):

• Hvilke agent har representert selgende klubb?
• Hvilke agent har representert kjøpende klubb?
• Hvilke agent har representert den aktuelle spilleren?

Fotballforbundet bekrefter i en e-post til TV 2 at «overgangsdokumentene ikke inneholder eksplisitte konfidensialitetsklausuler.»

Likevel, og tross det faktum at TV 2 heller ikke ønsker informasjon om beløp og andre sensitive opplysninger i overgangsdokumentene, vil ikke Fotballforbundet oppgi den etterspurte informasjonen.

Advokat reagerer
– Det er oppsiktsvekkende at NFF ikke vil bidra til å komme til bunns i dette, sier TV 2-ekspert og advokat Randi Gustad.

– I deres egen handlingsplan for 2012-2015 fremheves åpenhet som en av de viktigste organisasjonsverdiene. Der står også at styringen av organisasjonen skal være forutsigbar med grunnlag i vedtatte lover og regler, og at organisasjonens prosesser og beslutninger skal være åpne for innsyn, legger hun til.

Juridisk fagansvarlig i Fotballforbundet, Espen Augerg, sier til TV 2 at det hele handler om tillit.

– For min del kunne jeg gjerne delt denne informasjonen med deg, men vi er avhengig av å beholde tilliten blant spillerne, klubbene og agentene, sier Auberg.

– Dere har jo tydeligvis sterke mistanker om at Jim Solbakken er involvert. Så dere kan jo be ham om innsyn, fortsetter han.

– Sak mellom agenten og klubben
Etter først å ha vært i kontakt med fagansvarlig for overganger i NFF, Kristian Skjennum, innledet TV 2 en lengre dialog med det juridiske apparatet i NFF.

Juridisk rådgiver Hanna Kjærnet opplyste at «NFF aldri har gått ut med slike opplysninger, men at de skulle ta en ny runde på det om et par dager».

Et par dager seinere fikk TV 2 kontakt med Espen Auberg, som blant annet skrev følgende i en e-post:

«Opplysninger om hvorvidt det har blitt benyttet agent i forbindelse med en overgang, vil i utgangspunktet være en sak mellom agenten og den klubben eller spilleren som har engasjert agenten. Opplysningene NFF innhenter vil ikke formidles videre, med mindre det foreligger samtykke fra de involverte partene. Vi kan av den grunn dessverre ikke gi opplysninger om hvilke agenter som har vært representert i de nevnte overgangene.»

Etter at TV 2 informerte Auberg om at nevnte opplysninger ikke er verken konfidensielle eller taushetsbelagte, kom følgende svar:

«Det er riktig at overgangsdokumentene ikke inneholder eksplisitte konfidensialitetsklausuler. NFF er avhengig av tillit fra klubber, agenter og spillere, og utlevering av informasjon fra overgangsdokumenter uten at dette er avklart med avtalepartene vil kunne svekke denne tilliten.»

Videre skriver Auberg at så sant TV 2 innhenter godkjenning fra de involverte klubbene og spillerne, kan NFF påta seg oppgaven å innhente godkjenning fra agenten(e).

STILLER SEG SPØRRENDE: Randi Gustad.
STILLER SEG SPØRRENDE: Randi Gustad.

Gustad: – Hva er poenget?
Men hvorfor skal det innhentes godkjenning hvis opplysningene ikke er konfidensielle, og hvis det er i alles interesse at offentliggjøring avdekker, eventuelt ikke avdekker interessante funn?

– Vi er avhengig av tillit, sier Auberg.

Det synes advokat Gustad virker snodig.

– NFF verdsetter åpenbart tillit internt mellom spillere, klubb og agenter høyere enn tilliten til selve regelverket og en etterrettelig og åpen prosess.

– Hva er poenget med å sende inn avtalene til NFF om det ikke skal sikre at reglene blir fulgt og at prosessen blir mer tillitvekkende fra utsiden? spør Gustad, og legger til:

– Uten å bidra med fakta, vil det indirekte skade idretten. Fra utsiden kan man bli sittende igjen med et inntrykk av at pengestrømmer inn til norsk fotball er viktigere enn å følge vedtatte regler. Dette er nok neppe de verdiene Fotballforbundet ønsker å assosieres med.

Auberg: – Avtaler mellom flere parter
– Vi er ikke ute etter informasjon om selve avtalene, Auberg. Vi vil bare vite hvem som har representert hvem. Advokater vi har snakket med synes det er svært rart at dere ikke kan gi oss disse opplysningene. Hva tenker du om det?

– Dette er jo avtaler mellom flere parter...

– Avtaler som NFF kan få se, men som ingen andre kan få se? Her er det snakk om overgangsdokumenter, og den informasjonen vi har bedt om er jo ikke konfidensiell?

– Det har du rett i. Men vi er avhengig av å beholde tilliten blant spillerne, klubbene og agentene.

– Bare så vi har forstått det riktig; Vi har bedt om opplysninger som ikke er konfidensielle. Dere vil ikke gi dem til oss. Stemmer dette?

– Ja, sier Auberg.

TV 2 spurte også NFF om Jim Solbakken hadde sendt inn en representasjonsavtale mellom han og Mame Biram Diouf en gang mellom 2006 og 2009. Vi ba ikke om spesifikke opplysninger, kun om det faktisk hadde blitt sendt inn en representasjonsavtale. Men heller ikke det spørsmålet kunne Auberg og NFF svare på.