ØKT DIGITAL MOBBING: Konfliktrådet forteller om en økning i digitale mobbesaker. FOTO: SCANPIX
ØKT DIGITAL MOBBING: Konfliktrådet forteller om en økning i digitale mobbesaker. FOTO: SCANPIX

Flere blir mobbet på nett:
– Foreldre ser ikke hele bildet

Konfliktrådet opplever en stor økning i antall mobbesaker i sosiale medier. I utlandet kan foreldrene bli straffet.

Konfliktrådet opplever en stor økning i antall mobbesaker. Sosiale medier er mye av grunnen. - Vi har sett en økning i forhold til sosiale medier når det gjelder mobbesaker og det er absolutt en stor økning, sier Ethel Fjellbakk, konfliktrådsleder i Østfold. Konfliktrådet mekler i både straffesaker og sivile saker. De forsøker å løse konflikter gjennom dialog.

Mer innhold fra TV 2