MANGE KAN SE JOURNALEN: Kontrollen med elektroniske pasientjournaler er for dårlig, fastslår Riksrevisjonen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MANGE KAN SE JOURNALEN: Kontrollen med elektroniske pasientjournaler er for dårlig, fastslår Riksrevisjonen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Din pasientjournal kan leses av altfor mange på sykehuset

De ansatte i helseforetakene har enkel tilgang til sensitiv taushetsbelagt informasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget fikk tirsdag overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper. I rapporten fastslår Riksrevisjonen at det er for enkelt å få tilgang til pasientjournaler.

De som jobber i helseforetakene, har tilgang til flere helseopplysninger enn de har bruk for i sitt arbeid. Ved enkelte helseforetak kan ansatte se all kontakt en pasient har hatt med helsevesenet.

Det er også for dårlig kontroll av tilgangen til elektroniske pasientjournaler, uttaler Riksrevisjonen.

– Tilgangen til helseopplysninger er underlagt streng lovregulering. Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at foretakene følger reglene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Mulig å kikke

Undersøkelsen viser at de ansatte i helseforetakene gjennomgående har tilgang til mye sensitiv taushetsbelagt informasjon uavhengig av rolle og uten å åpne selve pasientjournalen.

KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Ved de utvalgte avdelingene i helseforetakene som bruker DIPS-systemet, kan ansatte se samtlige kontakter en pasient har hatt med helseforetaket innen både somatikk og psykisk helsevern/rus.

Lagrer sensitiv informasjon som bildefiler

Videre kan de ansatte se samtlige henvisninger for den enkelte pasient, der mye sensitiv informasjon som diagnoser og DRG-koder kan være tilgjengelig.

Stikkprøver ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser at mange dokumenter med sensitiv informasjon rutinemessig blir scannet og lagret i pasientjournal som bilder.

Disse bildene er tilgjengelig for alle ansatte i hele helseforetaket på tvers av systemområdene somatikk og psykisk helsevern/rus.