Krever at kommisjon gransker Scandinavian Star-saken

Frivillig stiftelse mener Stortinget ble ført bak lyset og krever at ny kommisjon kommer til bunns i hva som skjedde på dødsskipet.

– Hvis man har en kommisjon så setter man sammen en gruppe med etterforskere, jurister, teknikere på forskjellige områder. Så blir det en bred kommisjon som får et bredere grunnlag å arbeide på, mener Leif A. Lier.

Den erfarne etterforskeren støtter den frivillige stiftelsens krav om at Stortinget må nedsette en helt ny kommisjon som kan avdekke hva som egentlig skjedde da 159 mennesker mistet livet under ferjebrannen i 1990.

Lier deltok ikke i etterforskningen, men hadde mye kontakt med de pårørende etter branntragedien.

I første omgang er stiftelsen invitert til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å legge fram sine funn. Stortingsrepresentant Jan Bøhler tror det er tverrpolitisk støtte for å komme til bunns i Norges største uoppklarte drapssak.

– Det er viktig at det blir bred politisk enighet om at denne saken er dramatisk og forferdelig for alle som er involvert. Men også for samfunnet at dette blir stående uopplyst, sier Bøhler.

– Dårlig etterforsket

– Vi kan ikke kalle oss en rettsstat og et demokrati hvis vi ikke kommer til bunns i hva som skjedde på Scandinavian Star, sier skipsteknisk utreder for stiftelsen Gisle Weddegjerde.

Stiftelsens egne branningeniører har simulert brannforløpet og kommet fram til at det var flere branner om bord. For å skape kraftige branner er det tilført brennbare væsker – mest sannsynlig diesel fra skipets bunkerstanker.

De som står bak har hatt veldig detaljerte kunnskaper om skipet. Mange er sjokkert over at politiet kunne slå seg til ro med at en dansk trailersjåfør som døde om bord ble utpekt som brannstifter.

– Det er noen faktiske forhold og noen fysiske lover som ikke kan forbigås. De er det ikke tatt hensyn til i politiets konklusjoner, sier Weddegjerde.

I juni i år startet Oslo-politiet en ny, men sterkt avgrenset etterforskning for å undersøke de økonomiske motivene for brannstiftelsen.

– Solid arbeid

– Jeg synes det virker veldig solid. Det er et kjempearbeid som er lagt ned. De har brukt mange eksperter, og det er veldig viktige ting de har kommet fram til, sier Lier.

Tirsdag skal stiftelsen legge fram de viktigste funnene for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det er mye her som viser at Stortinget den gangen de behandlet Scandinavian Star-saken ikke bygget på riktige fakta, mener Bøhler.

Den siste tiden har stiftelsen knyttet til seg flere tidligere etterforskere, brannfolk og redningspersonell både i Norge og Sverige. Advokat Sigurd Klomsæt bistår juridisk.

– Faktum og det korrekte totale skal opp og frem. Om det så skal være på dugnad fra aktørene som har satt i gang arbeidet, sier Klomsæt.