Terrorgata i Fredrikstad – sju unge menn har reist fra Lisleby til Syria

Minst sju unge menn, alle dypt religiøse, reiste én etter én fra samme gate til Syria for å kjempe med terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS). Den siste, en norsk-iransk 25-åring, reiste i oktober. 

Hva skjer i Lislebyveien i Fredrikstad? Hvorfor reiser syv venner fra samme gate til Syria?

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste har mer enn 60 personer reist fra Norge til Syria og Irak. TV 2 har kartlagt ekstreme norske islamister og funnet ut hvem de er og hvor de kommer fra.

Fredrikstad i Østfold skiller seg kraftig ut. Spesielt tettstedet Lisleby med 5000 innbyggere. Herfra har minst syv unge menn reist de siste årene. 

I dag har to kommet hjem. En er drept og fire er fremdeles i Syria.

– Østfold skiller seg ut på to måter. Både antall konvertitter og det totale antallet som reiser til Syria, men PST har ikke noe godt svar på hvorfor så mange har reist fra samme gate, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen til TV 2.

Ordfører uten svar

GATA: Lislebyveien midt i bildet. Glomma renner forbi til høyere. FOTO: OLA HARAM / TV 2
GATA: Lislebyveien midt i bildet. Glomma renner forbi til høyere. FOTO: OLA HARAM / TV 2

Heller ikke ordføreren i Fredrikstad har noen forklaring.

– Har dere prøvd å finne ut hvorfor folk har reist til Syria fra din by?

– Vi har ikke vært i direkte kontakt med noen som har reist så vi har ingen direkte kunnskap om hvorfor folk har reist, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Venner bindeledd

Peter Neumann er professor i statsvitenskap og ekspert på radikalisering og politisk vold. Hans forskning på vestlige fremmedkrigere i Syria viser at vennskap, framfor internett, er den viktigste faktoren som får personer til å bli jihadister.

I SYRIA: Abdul Hakim Sanchez Hammer som kriger i Syria har bodd i samme gate. Norsk-tjetsjenske Abu Edelbiejv dro også herfra. Det samme gjorde Hawkar Rehman som ble drept i Syria i høst. SKJERMDUMP
I SYRIA: Abdul Hakim Sanchez Hammer som kriger i Syria har bodd i samme gate. Norsk-tjetsjenske Abu Edelbiejv dro også herfra. Det samme gjorde Hawkar Rehman som ble drept i Syria i høst. SKJERMDUMP

– For mange av de som reiser er selvfølgelig internett viktig i radikaliseringsprosessen, men flertallet blir radikalisert gjennom vennskap. De kjenner allerede en eller to som har reist fra før. Med kjentfolk på plass i Syria er det mye lettere for de andre i kameratgjengen å følge etter, sier Neumann til TV 2.

Jihadistgaten på Lisleby er et godt eksempel på dette. TV 2 vet at de sju som har reist fra denne gaten kjente hverandre lenge før Syria-konflikten begynte i mars 2011. Totalt skal mer enn ti personer ha reist fra Østfold.

Frykt i lokalmiljøet

I Lisleby er det flere som ikke vil snakke med TV 2 om terrorrekruttering. De frykter motreaksjoner. Flere kristne syriere som bor i området sier rett ut at de ikke tør å snakke offentlig om situasjonen.

En av de som vil si noe er Marit Hofstad. – Det er skremmende at de drar ned, og hvis de kommer tilbake så vet jeg ikke hva slags innsilling de har når de kommer, sier Hofstad til TV 2.

Frykter spioner

Sjeldent reiser fremmedkrigere til Syria uten avtale på forhånd, ifølge professor Neumann.

– Du må ha kontakter i enten IS eller Jabat-al-nusra om du vil krige, for disse organisasjonene stoler ikke på noen uten at du kommer med referanser. Hvem som helst kan være spion og derfor må din kontakt si at du er til å stole på, sier Neumann.

Vekkerklokken har ringt

I det muslimske miljøet i Fredrikstad er mange overrasket over hvor raskt radikaliseringsprosessen blant enkelte har gått.

– Jeg mener vekkeklokken har ringt. Vi må være observante og hjelpe de ungene som sliter mest. De som tror at eneste utvei er å dra til Syria eller Somalia for å krige. Samfunnet må ikke stemple dem som dumme og at de har gjort noe galt. Vi har en stor jobb foran oss med å få dem tilbake til samfunnet og for å stoppe de som er på vei til å dra, sier Mohamed Warsame, nestleder i Al-huda islamsk senter i Fredrikstad til TV 2. Det er en av flere moskeer i Fredrikstad.

Nylig måtte de kaste ut en radikalisert ungdom fra deres moske i byen.

– Jeg tror jevnaldrende ungdom har påvirket dem. Ingen imam i Norges land står på talerstolen og oppfordrer noen til å dra til Syria for å krige, sier Warsame.

Warsame forklarer at han med flere prøvde å overtale den unge mannen til å endre synspunkt og tolkning av islam, uten hell.

– Situasjonen nå er veldig trist. Jeg mener det har gått for langt når vi nekter noen i å komme til moskeen vår, sier Warsame til TV 2.

Ordføreren ønsker bevisstgjøring

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård sier kommunen først nå jobber målrettet mot radikalisering og fremmedkrigere som reiser fra byen deres.

– Foreldrene til de som reiser, klarer ikke stoppe dem. Hvordan skal kommunene klare det?

– Det er et godt spørsmål hvordan kommunen som myndighetsorgan skal kunne klare å stoppe noen fra å reise, men jeg tror det handler om bevisstgjøring, felles innsats fra kommune, politi, foreldre og trossamfunn på å gi de som tenker på å reise nok motkrefter og innvender til at de velger å la det være, sier Nygård til TV 2.

– Hvor har denne innsatsen vært så langt?

– Vi har ikke kommet så veldig langt med denne innsatsen, men vi har nylig hatt et seminar om radikalisering og våre folk som jobber med forebyggingsperspektivet har fått mer påfyll til å ta denne prosessen videre, sier Nygård.

Ordføreren mener regjeringen må hjelpe med økonomiske ressurser for å løse problemet.

– Jeg tror at dette er en såpass spesiell oppgave at det trengs ekstra kompetanse og ressurser for å lykkes, sier Nygård.

Har du tips om nordmenn som kjemper for IS i Irak eller Syria? Da vil våre journalister snakke med deg.  Send vanlig epost direkte til journalistene her. Eventuelt kan du sende / ringe kryptert.