Idrettspresidenten omtalte overgrepssak som «Kafka-prosess»

– Det er en utidig innblanding, sier TV 2s juridiske ekspert.

Den 9.april i år tok en anonym jente kontakt med styret i et stort idrettslag på Østlandet. Via mail, sendt anonymt med pseudonym, hevdet hun at hun hadde blitt utsatt for flere seksuelle overgrep av en profilert idrettsleder. Hun hevdet at overgrepene hadde skjedd for «en del år siden».

Styret satte umiddelbart i gang undersøkelser av saken, og en knapp måned senere, fikk styret en ny mail – angivelig fra en annen jente – som beskrev at hun hadde blitt utsatt for voldtekt av den samme profilerte personen.

Dette skapte bølger internt i idrettslaget. Men siden mailene var sendt anonymt, og at jentene ikke ønsket å stå fram i frykt for ytterlig belastning og skam, sto saken i stampe da styret i idrettslaget skulle behandle saken i mai i år.

I mellomtiden hadde de angivelige overgrepene blitt en sak for politiet. Den profilerte lederen hevdet sin uskyld, og mente noen hadde iscenesatt anklagene for å svarte hans gode navn og rykte.

Dette ble også tatt hensyn til i styret, som sendte mailene til analyse hos språkekspert Finn Erik Vinje for å finne ut om de kunne være forfalsket. Han konkluderte med at mailene framsto som troverdige og autentiske, men at det var umulig å bevise hundre prosent sikkert om de var skrevet av to unge jenter.

Styret hadde også søkt hjelp hos Idrettsforbundet sentralt, og fått råd om å suspendere den profilerte lederen inntil politiet hadde konkludert om det var hold i påstandene.

Presidenten tok grep

Den 8.mai tok saken en uventet vending. Rett før overgrepssakene skulle styrebehandles, tok idrettspresident Børre Rognlien kontakt med tre personer i klubben.

Ifølge Rognlien selv sendte han en mail som et svar på en henvendelse han hadde fått av fra den påståtte overgriperen. Etter det TV 2 har forstått, er de to bekjente bare gjennom idretten. De omgås ikke privat.

Dette skrev presidenten:

«Hei. Dette er jo verre enn Kafka. Hvis jeg har forstått det riktig: Det har ikke meldt seg noe offer, ingen pårørende. Det er kun en anonym anmeldelse. Nettet brukes til å spre udokumenterte påstander. Det skapes et helvete for en navngitt person. 

NIF ber om at personen settes i karantene, for hvor lenge? Hvor lenge skal dette være situasjonen?

Hvis personen har anmeldt beskyldningene til politiet, og tatt saken opp med egen klubb, hva mere kan personen gjøre for å få en avgjørelse i saken?

Hilsen Børre»

TV 2 vet at mailen fra idrettspresidenten ble oppfattet som provoserende hos flere av styremedlemmene i klubben – og som et klart partsinnlegg i saken.

En «Kafka-prosess» er betegnelsen på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. Derfor ble det umiddelbart tatt kontakt for å finne ut om det virkelig var presidenten som hadde engasjert seg i saken.

Krevde bekreftelse

Vi har fått tilgang til den påfølgende mailkorrespondansen mellom et styremedlem i den aktuelle klubben, og idrettspresidenten. Den 8.mai, klokken 08:52, skriver styremedlemmet følgende til Børre Rognlien, på hans jobbmail:

«Hei. Vi har, i forbindelse med en sak i …. (red.anm: Klubbens navn er utelatt) der en av våre ledere beskyldes for seksuelle overgrep mot to jenter for en del år tilbake, søkt råd hos Idrettsforbundet.

Håvard Øvregård (red.anm: ansatt i NIF) har bistått med råd og deltatt på styremøte. Saken er svært utfordrende både for klubben og for oss styremedlemmer som har helt annen kompetanse enn slike saker. Å lytte til råd fra ekspertise særlig hos dere, men også fra advokater og politi er derfor avgjørende for oss.

Nå presenteres vi for følgende mail som …. og ….. (red anm: personenes navn er utelatt) hevder å ha fått av deg, og innholdet er svært motstridende til de råd vi har fått fra Håvard.

Først og fremst vil jeg gjerne ha bekreftet om det er riktig at mailen er fra deg og at den representerer ditt syn på saken. Hvis så er tilfelle har jeg også noen oppfølgingsspørsmål, men de kommer jeg evt tilbake til.

Vi har styremøte i kveld så er raskt svar vil bli satt stor pris på»

Trenger framdrift

Klokken 09:54, svarer Rognlien på henvendelsen.

«Hei. Mailen er fra meg. Men som du ser så går den ikke inn i sakens realiteter, det har jeg ingen forutsetninger for, da jeg ikke har noen kunnskap om de faktiske forhold.

Mitt eneste anliggende er at saken ikke blir stående i et vakuum uten at noe skjer. Det tjener ingen, uansett hva som er fakta. Saken trenger fremdrift og avklaring. Det er mitt eneste, men også klare budskap.

Hilsen Børre Rognlien»

Reagerer

TV 2s juridiske ekspert, Randi Gustad, reagerer kraftig på at Børre Rognlien engasjerte seg i saken ved å sende mail til noen utvalgte i klubben.

– Uavhengig av faktum og skyld i saken, så er det en utidig innblanding. Det å omtale noe som en «Kafka-prosess» her er jo faktisk å kritisere idrettens egne retningslinjer som klubben faktisk har forsøkt å følge.

Rognlien ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men har svart TV 2 via mail.

– Jeg sendte i mai en e-post som svar på en henvendelse. Mitt eneste anliggende i den e-posten var at det i en sak der en person er suspendert på grunn av grove, anonyme anklager, må det være en saksavhengig sluttdato for suspensjonen. E-posten gikk i kopi til NIFs saksbehandler i slike saker, og jeg hadde full tillit til at han håndterte saken på en god måte, skriver Rognlien til TV 2.

Men Gustad mener saken bør få et etterspill i Idrettsforbundet.

– Jeg mener absolutt at man bør sette seg ned å granske hva som er skjedd her i forhold til NIFs retningslinjer for å hindre at dette skjer igjen. For det er nettopp slike intervenering som skaper de høye mørketallene man sliter med i denne typen saker der det er vanskelig å få varslere.

Visste ingenting

Rognlien har henvist TV 2 til forbundets saksbehandler i overgrepssaker, Håvard Øvregård, for videre kommentarer. Han bekrefter at Rognlien tok et privat initiativ da han skrev mail til klubben.

– Det er riktig at idrettspresidenten etter å ha blitt kontaktet av en person som var involvert i saken, sendte en e-post som svar på det, og sendte en kopi til meg som var saksbehandler i saken.

Men Øvregård mener at Rognlien aldri deltok i selve saksbehandlingen i NIF.

– Hvilket forhold hadde Rognlien til den mistenkte overgriperen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltdetaljer i en slik type sak, sier Øvregård.

Involverte seg ikke

– Var de bekjente?

– Som sagt, jeg vil ikke kommentere enkeltdetaljer i slike saker. Det er faktisk viktig for at vi skal ha en forsvarlig saksbehandling.

– Hvor ofte har du opplevd som saksbehandler at idrettspresidenten har sendt mail til noen som er involvert i en slik sak?

– Jeg kjenner ikke til episoder på det. Og i denne gjeldende saken var det tydelig at idrettspresidenten ikke ønsket å gripe inn i saksbehandlingen.

– Men han involverer seg vel når han sender en mail til de involverte i styret?

– Altså. Idrettspresidenten sendte en e-post med kopi til meg som er saksbehandler, der han var opptatt av at dette ble håndtert på best mulig måte.

– Mener du det IKKE er å involvere seg i saken?

– Han var opptatt av at dette ble håndtert på en best mulig måte. Ut over det involverte han seg ikke.

– Ville du selv brukt begrepet «Kafka-prosess» i håndteringen av en slik sak?

– Du kan si, at som naturlig er, siden jeg er den som jobber med dette i det daglige, så ville jeg nok ha brukt andre formuleringer enn det idrettspresidenten brukte, sier Øvregård.