HAR SONET FERDIG: Erik Andersen, her fremstilt i Follo tingrett i 2009. Tegning: Pablo Castro / Scanpix
HAR SONET FERDIG: Erik Andersen, her fremstilt i Follo tingrett i 2009. Tegning: Pablo Castro / Scanpix

Lommemannen løslates

Overgrepsdømte Erik Andersen blir løslatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har Asker og Bærum tingrett bestemt. Det var NRK som først omtalte løslatelsen.

Andersens forsvarer bekrefter overfor TV 2 at han har sonet minstetiden og at han løslates.

– Han ble veldig glad og letta over den dommen og han er helt klar for å følge de vilkårene som er satt. Han er glad for vilkårene, og han ser fram til et liv utenfor Ila, sier Lærum.

Begjæringen om prøveløslatelse ble behandlet i Asker og Bærum tingrett 7. til 9. oktober. De rettsoppnevnte psykiaterne mente at det ikke lenger er grunnlag for å sette diagnosen pedofil på Andersen.

Erkjente alle overgrepene

Da Andersen forklarte seg i retten hvor han ba om å bli løslatt, erkjente han for første gang at han sto bak samtlige overgrep han er dømt for.

Andersen er dømt for overgrep mot 66 gutter. De fleste guttene var mellom seks og ti år gamle. I 2010 satte Borgarting lagmannsrett straffen til ti års forvaring med en minstetid på sju år. Dette innebar en skjerping av straffen han fikk i Follo tingrett.

Lagmannsretten kjente mannen skyldig i en voldtekt han ble frikjent for i tingretten, og det er en av grunnene til at aktor mente at straffen måtte skjerpes.

Han har sonet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han har jevnlig gått til behandling hos psykiater under soningen. Minstetiden for soning løp ut 30. juni 2014.

I slutningen fra Asker og Bærum tingrett heter det at 62-åringen slipper ut på prøve senest 1. desember. Prøvetiden gjelder til forvaringstidens utløp, 30. juni 2017. I løpet av denne tiden er han underlagt en rekke vilkår. Blant annet får han ikke forlate Hordaland fylke, og han får ikke besøke offentlige badeanlegg.

Førstestatsadvokat Jørn Maurud sier at statsadvokaten vil bruke sin betenkningstid for å vurdere å anke Asker og Bærums tingretts avgjørelse om å løslate Erik Andersen. Betenkningstiden er 14 dager.

Pågrepet i 2008

Erik Andersen (62) fra Bergen ble pågrepet og siktet i lommemannsaken 11. januar 2008. Da hadde politiet etterforsket en rekke overgrep mot mindreårige gutter over hele Sør-Norge i flere år.

Andersen fikk tilnavnet Lommemannen fordi han lokket guttene til å stikke hendene i bukselommene hans. Han hadde på forhånd klippet hull i lommene, og slik kom de i kontakt med kjønnsorganet hans.

– Notorisk og uhelbrederlig

Bistandsadvokat for flere av ofrene, Line Hvidsten Ingebrigtsen, mener det er naivt av retten å løslate Andersen.

– Han er dømt for 66 overgrep. Siktelsen besto av nesten dobbelt så mange overgrep, men en del ble henlagt på grunn av foreldelse. Jeg tenker at han er notorisk og uhelbrederlig. Han vet veldig godt hvordan han skal opptre for å få det som han vil. Det er naivt å tro at han er rehabilitert, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Ofrene har det fortsatt vanskelig, forteller bistandsadvokaten.

– Dette var virkelig et sjokk for dem. De føler at deres frykt ikke blir tatt på alvor. Nå kommer tilleggsbelastningen med at de er redde for å treffe på ham, sier Ingebrigtsen. 

– Har ikke noe å frykte

Forsvarer Gunhild Lærum sier imidlertid at hun ikke er overrasket over at retten løslater Andersen.

– Det er foretatt en risikovurdering fra psykiater Randi Rosenqvist, og det er oppnevnt to sakkyndige som er helt enige. Det ble ført bevis i forhold til at Andersen har endret seg, så vilkårene i loven lenger er ikke lenger til stede for å holde ham i forvaring, sier Lærum.

Forsvareren viser blant annet til at han har gått i terapi i flere år.

– Når kan han være fri?

– Det kommer an på når disse vilkårene kan igangsettes. Det står i dommen at huset hans er ikke helt ferdig, det skal praktisk gjennomføres sånn at han kan bo der. Men det er senest 1. desember i år.

– Forstår du at folk i nærområdet med barn kan oppleve frykt?

– Det er ikke vanskelig å forstå at det er reaksjoner på en sånn type løslatelse. Han er godt kjent og han har vært omtalt veldig mye, men det som er bra er nå at Kriminalomsorgen Vest har vært veldig dyktige i forhold til å sette vilkår og følge ham opp, og han vil ha tett og god kontakt med lensmannskontoret og kriminalomsorgen slik at folk ikke har noe å frykte.

Torsdag bestemte Høyesterett at de forvaringsdømte Nokas-ranerne Metkel Betew og Kjell Alrich Schumann skulle løslates.

(©TV 2/NTB)