UTVIDET SIKTELSE: Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. FOTO: TV 2
UTVIDET SIKTELSE: Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. FOTO: TV 2

Spesialenheten utvider siktelsen mot korrupsjonssiktede Eirik Jensen

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

- Mistanken er ikke svekket. Det er rett og slett den fasen vi er i etterforskningen. Vi har nå et bedre bevisbilde enn tidligere, sier Øyen til TV 2. Fremdeles gjenstår analysearbeid, men Spesialenheten har kommet i mål med innhenting av opplysninger i forbindelse med politimannens økonomi. - Jensen e