MÅ GODKJENNES: Forslaget innebærer at Norge må gi fra seg suverenitet for første gang siden 1992, og vil måtte godkjennes av tre fjerdedels flertall i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MÅ GODKJENNES: Forslaget innebærer at Norge må gi fra seg suverenitet for første gang siden 1992, og vil måtte godkjennes av tre fjerdedels flertall i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

EU og Norge enige om finanstilsyn 

I dag vil finansminister Siv Jensen legge fram et forslag om internasjonalt finanstilsyn med norske banker. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Siv Jensen (Frp) la i dag tidlig frem en løsning for et internasjonalt finanstilsyn med norske banker, da hun gjestet EUs finansministermøte i Luxembourg.

Årelang strid

Dermed avsluttes en årelang strid med EU om hvordan Norge og de andre EFTA-landene skal tilpasse seg EUs finanstilsyn.

Løsningen vil innebære at Norge må gi fra seg suverenitet for første gang siden 1992.

Avtalen innebærer at EFTAs overvåkningsorgan ESA får myndighet til å drive tilsyn og gripe inn overfor norske banker.

EU ønsket i utgangspunktet at Norge skulle underlegge seg EUs eget finanstilsyn, men dette har ikke vært en akseptabel løsning for Norge.

Siv Jensen: - Grunn til å juble

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener avtalen er en god løsning som sikrer norske banker og finansinstitusjoner adgang til EUs indre marked. 

- I dag er det grunn for de minste sparebankene til de største bankene og Oslo Børs til å juble for at vi har sikret dem gode rammebetingelser for det viktigste markedet, nemlig EU, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til TV 2. 

Jensen avviser at man avgir suverenitet "til Brussel". 

- Det er ikke slik at vi avgir suverenitet til Brussel. Vi har kommet frem til en løsning som avgir denne tilsynsmyndigheten til ESA, sier Jensen.

Må godkjennes

Avtalen innebærer likefullt at man avgir suverenitet til et internasjonalt organ. Derfor må den godkjennes med tre firedels flertall på Stortinget. Vedtaket skjer med hjemmel i grunnlovens paragraf 115.

Etter det TV 2 erfarer vil Stortinget ikke få oversendt saken til behandling før i februar eller mars neste år. 

Regjeringen har sammen med Arbeiderpartiet tre firedels flertall på Stortinget. Senterpartiet og SV er normalt negative til å overføre makt til EU. 

Kan gripe inn i krisetider

I praksis betyr den nye ordningen at et overnasjonalt finanstilsyn i ESA kan gripe inn overfor norske banker, slik at det ikke lenger kun er det norske finanstilsynet som holder oppsyn med landets banker og forsikringsselskap.

Det internasjonale finanstilsynet vil først og fremst kunne gripe inn i økonomiske krisetider, ved å forby enkelte spareprodukter og stoppe shortsalg. 

Stridssak

Avklaringen er velkommen både i Norge og EU etter at dette har vært en av de mest sentrale stridssakene helt siden EU i 2010 opprettet sine nye finanstilsyn i kjølvannet av finanskrisen. Norge fikk gjennom EØS-avtalen observatørstatus i EUs tre tilsynsbyråer for banker, forsikringsinstitusjoner og verdipapirvirksomheter. 

Grunnloven fastslår imidlertid at Norge ikke kan avgi suverenitet til et organ vi ikke er medlem av. Dermed har en permanent løsning latt vente på seg. Det har blant annet ført til at det har hopet seg opp nye regler på bank- og finansområder som ikke har trådt i kraft i Norge. Men denne enigheten kan om lag 90 nye EU-lover innføres i Norge. 

- Bankene i Norge har lenge vært urolige for at man ikke har funnet en løsning. Dette handler om like konkurransevilkår for europeiske og norske finansinstitusjoner. Denne avtalen skaper forutsigbarhet, sier finansminister Siv Jensen til TV 2.