Varsler sykehusløft:

Regjeringen ønsker å gi to milliarder til sykehusene

I tillegg til to milliarder til sykehus, ønsker regjeringen å gi lån til utbygging i Tønsberg og nytt barne- og ungdomssentral på Haukeland universitetssykehus.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse og omsorgsdepartementet får en økning på to milliarder kroner på årets statsbudsjett. Dette er en aktivitetsvekst på 2,15 prosent fra i fjor.

Får statsbudsjettet konsekvenser for deg? Følg med direkte i vårt livesenter!

I tillegg fåreslås det invisteringslån på fire milliarder kroner til fase to av utbygging av et barne- og ungdomssenter ved Haukeland universitetssykehus og utbygging av Sykehuset i Tønsberg.

Regjeringen ønsker økt bruk og mer samarbeid med private helseforetak. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med budsettforslaget.

– Pasientene er budsjettvinnere

– Jeg er veldig fornøyd med det helsebudsjettet vi har lagt i fram i dag, sier en strålende blid Høie til TV 2.

Slik er utfigtene på statsbudsjettet for 2015 fordelt. Kilde: Statsbudsjettet.no
Slik er utfigtene på statsbudsjettet for 2015 fordelt. Kilde: Statsbudsjettet.no

– Vi legger opp til en høy vekst i pasientbehandlingen, og innfører viktige reformer, sier Høie.

Se Siv Jensen redegjøre for budsjettforslaget til helsevesenet øverst i saken.

Regjeringen mener for mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling. De ønsker å prioritere pasientbehandling i sykehusene, pleie og omsorgsentre i kommunnene og rus og psykisk helse.

De største prosentvise endringene går til helse og omsorgstjenester i kommunene som får en økning på 13,3 prosent. Tannhelsetjenesten får økning på 13,4 prosent.

150 millioner er tillagt innføring av fritt behandlingsvalg i spasialhelsetjenesten. «Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive» står det i statsbudjettet.

Raskere tilgang på nye medisiner

Legemiddelindustrien er fornøyd med regjeringens satsing på legemiddelommrådet.

– Ved å gi norske pasienter raskere tilgang til nye medisiner og løfte frem pasientgrupper som ofte blir glemt, er det ingen tvil om at regjeringen leverer på legemiddelområdet, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien.

Smertepasienter

Hun er også glad for at regjeringen tar tak i pasientgrupper som ofte blir glemt, ikke minst gjennom styrkingen av tilbudet til pasienter med smerte- og utmattelsestilstander.

– Nærmere 30 prosent av den voksne befolkningen lider av kroniske smerter, og vi ligger på smertetoppen i Europa. Samtidig tar det i gjennomsnitt 3,2 år før en pasient med kroniske smerter får en endelig diagnose, noe som er ett år mer enn gjennomsnittet for Europa. Det gir store samfunnskostnader ved høyt sykefravær og mange trygdede, sier Bekkemellem.

Hun er også glad for at regjeringen velger å rette satsingen mot tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

Mer til barnevern

Det statlige barnevernet foreslås styrket med 150 millioner kroner i 2015. Flere institusjonsplasser og forsterkede fosterhjem er noen av grunnene til at regjeringen ønsker å styrke budsjettet.

– Regjeringen vil også opprettholde de 600 millioner øremerkede kronene til de kommunale stillingene i barnevernet neste år, opplyser barneminister Solveig Horne på departementets nettside.

Under posten «andre helsetiltak» har regjeringen kuttet med 12.6 prosent. Kuttene skal spares inn ved effektiviserin og omorganiseringer.

Valgløfte på tre milliarder årlig

Legeforeningen støtter nødvendig avbyråkratisering av offentlig sektor som er til hinder for effektiv og god pasientbehandling, men frykter konsekvensene av at leger skal gjøre gjøre enda mer på allerede travle vakter. 

Legeforeningen peker på at Bent Høye under valgkampen var tydelig på at de offentlige sykehusene trenger minst 12 milliarder kroner i friske midler de neste fire årene, altså minimum tre milliarder i året. Med årets økning på to milliarder, lever de ikke opp til sine egne løfter.

– Regjeringen bommer dersom den legger opp til at sykehusene skal gjøre stadig mer, men med mindre ressurser. Leger løper raskere enn noen gang og får stadig mindre tid til pasientene. Faren er derfor stor for at regjeringens forslag vil virke mot sin hensikt og føre til mindre og dårligere pasientbehandling, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.