SJU KRAV: Kriminalomsorgen vil fremlegge sju krav de mener Erik Andersen (62) må følge dersom han blir prøveløslatt.
SJU KRAV: Kriminalomsorgen vil fremlegge sju krav de mener Erik Andersen (62) må følge dersom han blir prøveløslatt.

Kriminalomsorgen med sju krav til løslatelse av «Lommemannen»

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (TV 2): Overgrepsdømte Erik Andersen (62) får ikke oppsøke bade- eller idrettsanlegg om han blir løslatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er et av sju krav Kriminalomsorgen stiller dersom Asker og Bærum tingrett kommer frem til at Andersen kan prøveløslates.

Har sonet minstetiden

62-åringen, omtalt som Lommemannen, ble i Borgarting lagmannsrett i desember 2010 dømt til forvaring i ti år med en minstetid på sju år for overgrep mot 66 gutter.

Han har nå sonet minstetiden av straffen og krever seg prøveløslatt.

Kriminalomsorgen motsetter seg dette, men de har utarbeidet en liste med sju krav til Andersen om retten skulle sette ham fri:

• Han må oppholde seg i sin egen bolig og må ikke endre oppholdssted uten etter forhåndssamtykke fra Kriminalomsorgen. Han kan ikke overnatte andre steder uten et slikt samtykke.

• Han kan ikke forlate fylket han skal bosette seg i uten samtykke.

• Han skal ha oppfølging fra det lokale friomsorgskontoret. Han må akseptere uanmeldte og anmeldte hjemmebesøk.

• Han forbys å ta kontakt med barn under 16 år.

• Han skal ikke ta kontakt med de fornærmede i saken.

• Han forbys å benytte offentlige bade- og idrettsanlegg hvor barn og ungdom naturlig samles.

• Han skal delta i avtalt behandlingsopplegg.

Ingen nærliggende fare

Erik Andersen har sonet fovaringsstraffen i Ila fengsel og anstalten har støttet hans begjæring om prøveløslatelse.

Han har kjøpt en tomt på 250 mål et sted på Vestlandet hvor han nå bygger en enebolig. Det er hit han ønsker å flytte når han slipper ut fra fengsel.

Fengselsledelsen har konkludert med at det ikke er nærliggende fare for at han vil begå nye seksuelle overgrep om han løslates med vilkår.

Både Ila-psykiater Randi Rosenqvist og de rettsoppnevnte psykiaterne Kjersti Narud og Henning Verøy mener det er liten fare for at 62-åringen vil begå nye seksuelle overgrep om han løslates på visse vilkår.

Ønsker ikke løslatelse

Kriminalomsorgen og påtalemyndigheten motsetter seg en løslatelse og derfor prøves saken for Asker og Bærum tingrett.

– Vi mener det er nærliggende fare for at han vil begå nye alvorlige lovbrudd og hensynet til samfunnsvernet taler mot prøveløslatelse, sa statsadvokat Per Egil Volldal i retten i formiddag.

Asker og Bærum tingrett har satt av tre dager til å behandle saken.