ANKER: Påtalemyndigheten anker dommen hvor en tidligere ambassadevakt delvis ble frifunnet for svart arbeid. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
ANKER: Påtalemyndigheten anker dommen hvor en tidligere ambassadevakt delvis ble frifunnet for svart arbeid. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Ambassade-saken: Anker dommen mot USA-vakt 

Påtalemyndigheten anker dommen hvor en tidligere ambassadevakt delvis ble frifunnet for svart arbeid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En tidligere sikkerhetsvakt (34) ved den amerikanske ambassaden ble i Follo tingrett dømt til fengsel i 36 dager for ikke å ha oppgitt inntekter til beskatning. Men mannen ble frifunnet for svart arbeid i to av årene.

Påtalemyndigheten mener dommen er feil og anker den til lagmannsretten.

Hevder vurderingen er feil

– Bakgrunnen for at påtalemyndigheten vil anke dommen er fordi man mener tingretten foretar en feil vurdering omkring tiltaltes utviste skyldgrad. Tingretten anfører at tiltaltes oppfatning om at inntekten for årene 2008 og 2009 var skattefri, var forsvarlig. Dette er en vurdering påtalemyndigheten er uenig i og ønsker å få prøvd på nytt, sier politiadvokat Tor Anders Persen i Follo politidistrikt til TV 2.

34-åringen stod opprinnelig tiltalt for å ha tjent rundt 1,2 millioner kroner svart i perioden fra 2008 til 2011. Men han ble kun dømt til fengsel for å ha unndratt 680 000 kroner i 2010 og 2011 fra beskatning.

– Tingretten har videre ikke knyttet sin vurdering opp mot skatteyterens opplysningsplikt hvilket påtalemyndigheten ser på som en mangel ved dommen, sier Persen.

Frikjent

Follo tingrett frikjente han for svart arbeid i 2008 og 2009 fordi retten mente sikkerhetsvakten handlet i god tro i disse to årene. I retten forklarte den tidligere sikkerhetsvakten at han i flere jobbintervjuer fikk opplyst at inntektene fra ambassaden ikke var skattepliktig. Dette la retten til grunn.

Men retten mener TV 2s avsløringer om svart arbeid ved ambassaden høsten 2010 ble et vendepunkt. TV 2 avslørte da at 11 tidligere polititopper hadde jobbet svart for ambassaden i en årrekke.

«Tiltalte forklarte også i retten at han i 2010, etter TV 2s oppslag, ble usikker og at han anså det som mer sannsynlig at inntekten var skattepliktig enn at den ikke var det. Han oppfylte da ikke bare kravene til uaktsomhet, men også det vanlige kravet til forsett.»